Vyhláška děkana č. 4/2018č.j. VD4/921/2018


STANOVENÍ ČÁSTKY "X" PRO VÝPLATU PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA

 


 

S platností od akademického roku 2018/2019 stanovuji následující částku "X" pro výplatu prospěchových stipendií:

Částka "X" pro výpočet měsíčního stipendia vypláceného:

- za studijní výsledky dosažené v bakalářském studiu:             400,- Kč

- za studijní výsledky dosažené v prvním ročníku magisterského studia:             200,- Kč

 

Rozdílná hodnota částky "X" pro výsledky v bakalářském studiu (tj. pro studující v bc. studiu a v 1. ročníku mgr. studia) a výsledky v magisterském studiu (tj. pro studující ve 2. ročníku mgr. studia) je dána různým objemem finančních prostředků určených pro stipendium za bakalářské studium a za magisterské studium v závislosti na počtu studentů v těchto typech studia.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan

21. března 2018

 


 

Z vyhlášky děkanky č. 11/2015   a   Stipendijního řádu ČVUT - pro informaci:

Stipendium je v příslušném akademickém roce vypláceno po dobu 10ti měsíců na účty studentů, výplata proběhne ve dvou výplatních termínech: prosinec, duben. V každém výplatním termínu obdrží student stipendium za 5 měsíců. Vážený studijní průměr se pro výpočet stipendia zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

váž. stud. průměr měsíční výše stipendia (násobky částky "X")
1,00 - 1,10 10 . X
1,11 - 1,30   6 . X
1,31 - 1,50   3 . X