Ombudsman

Rolí ombudsmanů je pomáhat vytvářet rovné, vstřícné a bezpečné prostředí pro studium a vyhodnocovat podněty studentů. Tyto podněty se mohou týkat záležitostí, které nelze řešit v rámci standardů fakulty. Nabízí pomoc při řešení nerovného, nespravedlivého a nekorektního jednání, otázek diskriminace a bezpečného prostředí. Ombudsmani mohou pomoci s formulováním oznámení, zprostředkováním či uskutečněním mediačního setkání.

Ombudsmani nemají rozhodovací pravomoc, nemohou zasahovat do akademických procesů, snaží se působit rovněž preventivně.

Pro práci ombudsmana je zásadní neutralita, nezávislost, nestrannost. Komunikace se studenty je důvěrná. Cíl, ke kterému jednání ombudsmanů vždy směřuje, je dohoda.

Funkce ombudsmana na Fakultě stavební ČVUT je funkcí volenou na základě Opatření děkana č. 9/2022 o zřízení funkce studentského ombudsmana.

Kontaktovat ombudsmany a podávat oznámení lze:

  • E-mailem: ombudsman@fsv.cvut.cz
  • Telefonicky: +420 22435 4640 (Martin Dočkal), +420 22435 9791 (Helena Hexnerová)
  • Osobně po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě
  • Dopisem do anonymní schránky: vložit na podatelně do schránky "Studijní oddělení" v uzavřené obálce viditelně označené nápisem OMBUDSMAN.
  • Kontaktním formulářem níže

Kontaktní formulář

Zpráva se odešle na adresu ombudsmanů ombudsman@fsv.cvut.cz.

Ombudsmani

Martin Dočkal
dockal@fsv.cvut.cz
+420 22435 4640

Jsem absolvent ČVUT v Praze, oboru Z, sportovec, skaut, manžel a táta 2 dětí vychovaných univerzitní školkou. Jako garant studijních programů i jako správce studentské ankety jsem často řešil problémy studentů na fakultě a rád jim tak pomohu i v pozici nezávislého studentského ombudsmana.

Co chci: moderní univerzitu, příjemné a férové prostředí pro všechny, komunikaci mezi studenty i pedagogy, aby škola a její okolí nebyla jen "prostorem pro výuku", ale místem, kde se cítíme dobře.

Helena Hexnerová
helena.hexnerova@fsv.cvut.cz
+420 22435 9791

Absolvovala jsem Fakultu architektury ČVUT a doktorské studium na Fakultě stavební ČVUT. Jsem odbornou asistentkou na Katedře architektury, kde v ateliérové tvorbě provázím studenty procesem navrhování. Těší mne práce s mladými lidmi, zajímám se o pedagogiku a psychologii. Komunikaci považuji za nejdůležitější prostředek k dobrým mezilidským vztahům. Chci být nápomocná vytváření bezpečného a férového prostředí na naší fakultě.

Ombudsmani

Ombudsmani spolupracují s Etickou komisí ČVUT, AS FSv a podpůrnými středisky ČVUT

CIPS - www.cips.cvut.cz
Poskytuje podporu všem studentům při řešení studijních, osobních a rodinných a právních problémů. Pro studenty organizuje akce zaměřené na osobní rozvoj. Nabízí okamžitou pomoc v krizové situaci. Veškeré služby jsou pro studenty ČVUT zdarma.

ELSA - www.elsa.cvut.cz
Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami, podporuje studenty a uchazeče se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového nebo pohybového postižení, dále studenty se specifickými poruchami učení, psychickým nebo s chronickým onemocněním.