Volba kandidáta na děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze


Na 7. mimořádném zasedání Akademického senátu Fakulty stavební, které se konalo dne 18. 10. 2017, byl osobou navrženou na jmenování děkanem Fakulty stavební zvolen prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

 

Protokol z volby osoby navržené na jmenování děkanem Fakulty stavební ČVUT v Praze pro funkční období únor 2018 až leden 2022

 

Videozáznam z veřejné prezentace kandidátů na děkana ze dne 11. 10. 2017
pro zobrazení videozáznamu se musíte přihlásit

 

Kandidáti:

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
životopis
volební program
kandidátka
veřejná prezentace

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
životopis
volební program
kandidátka
veřejná prezentace

 

Organizační pokyny pro volbu osoby navržené na jmenování děkanem Fakulty stavební ČVUT v Praze pro funkční období únor 2018 až leden 2022