Elektronické přihlašování k magisterské SZZ v IS KOS
termíny, postup studenta

 

Termín pro přihlášení k SZZ:viz časový plán aktuálního ak. roku
Podmínka přihlášení k SZZ: splnění celého studijního plánu studia
Postup v IS KOS: Odkaz „Státní zkoušky", dále volba "Státní závěrečné zkoušky" k "Přihlašování na státní závěrečnou zkoušku"

 

Postup v případě, že k datu uzávěrky přihlášek student:

 

 • SPLNIL celý studijní plán – platí přihlášení v IS KOS
  • nepoužívat tlačítko v poli "Kontrola splnění podmínek pro SZZ" - je vypnuté
  • v poli "Termíny SZZ" se v prvním sloupci "Datum konání" zobrazuje příslušné období SZZ, tj. při přihlašování v ZS únor, přihlašování v LS červen. V posledním sloupci "Akce" se zobrazuje "Přihlásit"
  • kliknout na "Přihlásit" – řádek změní barvu na zelenou a v předposledním sloupci "Přihlášen" se zobrazí "ANO"

  Tímto je student přihlášen k SZZ příslušného semestru a akademického roku.
  Konkrétní datum konání SZZ určuje studentovi katedra, na které student zapsal DP, datum je zveřejněno studentovi v IS KOS.

  Do data uzávěrky přihlášek může student přihlášení zrušit a opakovaně se zase přihlásit.
  Stav přihlášení nelze po datu uzávěrky v IS KOS měnit.

  Okruhy SZZ jsou uvedeny ve studijním plánu příslušného studijního oboru. V případě, že obor obsahuje volitelné okruhy SZZ, provede student volbu okruhu při přihlašování k SZZ v IS KOS.

   

 • NESPLNIL celý studijní plán – platí přihlášení na studijním oddělení
  Nesplní-li student studijní plán do stanovené uzávěrky přihlašování v IS KOS, musí se poté dostavit k přihlášení k SZZ na studijní oddělení den po uzávěrce termínu, který je uveden v časovém plánu ak. roku.

  Bez splnění studijního plánu se student k SZZ v IS KOS nemůže přihlásit.

  Ve formuláři "Přihlašování na státní závěrečnou zkoušku" se automaticky zobrazí:
  "Pro přístup do formuláře nemáte splněny všechny podmínky" + důvody nesplnění podmínek, např.: "Neplněno: dosaženo jen 60 kreditů ze studijního plánu, požadováno 90 kreditů". (Tato podmínka 90 kreditů bude např. později splněna udělením zápočtu z DP).

 

studijní oddělení FSv ČVUT

aktualizováno květen 2017