Poplatky spojené s bc. a mgr. studiem

 

1.   Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Aktuální výše poplatku viz web Rektorátu ČVUT -- dále odstavec "Doporučení" - odkaz Poplatky spojené se studiem pro aktuální akademický rok.

 

2.   Poplatky za delší studium

Informace o výši poplatku, související legislativě a odvolacím řízení viz web Rektorátu ČVUT.

Výše poplatku dále viz odstavec "Doporučení" - odkaz Poplatky spojené se studiem pro aktuální akademický rok.

Důvody možného snížení poplatku v rámci odvolacího řízení viz odstavec "Doporučení" - odkaz Příloha č. 5 ke Statutu ČVUT, odstavec 4) Důvody pro prominutí nebo snížení poplatku.

Pro zjištění konkrétní výše poplatku ve zveřejněné tabulce pro příslušný studijní program je nutno znát údaj "koeficient ekonomické náročnosti studijních programů". Pro FSv ČVUT platí:
Koeficient ekonomické náročnosti pro všechny bc. a mgr. studijní programy FSv - kromě programu Architektura a stavitelství: 1,65
Koeficient ekonomické náročnosti pro program Architektura a stavitelství bc. i mgr.: 2,25

Písemné rozhodnutí o vyměření poplatku je vystavováno na fakultě. Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí se předává na studijní oddělení fakulty.

S případnými dotazy se mohou studenti obracet na studijní oddělení fakulty.

 

3.   Poplatky za studium studijních programů v cizím jazyce

Aktuální výše poplatků pro bakalářské a magisterské studium v cizím jazyce (samoplátci) viz Opatření děkana 9/2023, část II.