Nabídka ubytování ve výukovém středisku Mariánská

 

Vedoucí střediska: Libuše Pickenhanová

Adresa: Mariánská 41, 363 01 Ostrov nad Ohří, tel. 777 482 274,   353 811 164
Mariánská je vhodným místem pro rekreaci v letních i zimních měsících. K dispozici je 14 pokojů (dvou, čtyř a pěti lůžkových), vybavených základním zařízením, společná hygienická zařízení na chodbě, společenská místnost - jídelna, kuchyňka pro přípravu jednoduché stravy, síťové připojení na vybraných místech a pokrytí WiFi (eduroam) v celém objektu, vytápění - el. aku kamna.

Poplatek za ubytování
zaměstnanec FSv + rodinný příslušník (manžel, manželka, děti od 3 do 18ti let) a student FSv230,- Kč za osobu a noc
zaměstnanec a student - ostatní součásti ČVUT    290,- Kč za osobu a noc
ostatní 320,- Kč za osobu a noc

Poplatek z pobytu
od 1.1.2022 se navyšuje místní poplatek z pobytu za dospělou osobu35,- Kč za den

Úhrada poplatku předem na základě vystaveného daňového dokladu, který bude účastníkovi zaslán e-mailem. V případě zrušení rezervace, v době kratší nežli 14 kalendářních dnů před datem příjezdu, bude vystaven dobropis na sníženou částku o 25%.

Rezervace ubytování el. poštou na mail. adrese správce střediska: libuse.pickenhanova@fsv.cvut.cz   (*)
Z důvodu úhrady poplatku městu uvést počet osob do18ti let a osob nad 70 let, uvedení vztahu k fakultě, např. zaměstnanec, rodinný příslušník, cizí osoba - bez vztahu k ČVUT, přítel, přítelkyně.
Vyřizování rezervací v pořadí podle data a času odeslání objednávky.

Kalendář obsazenosti objektu

Dobu příjezdu a ubytování je třeba domluvit telefonicky den předem se správcem střediska. V den odjezdu je nutné vyklidit pokoj a odevzdat klíče do 10 hod.
Pro pobyt ve středisku platí provozní řád, určující povinnosti správce i ubytovaných osob. Provozní podmínky střediska jsou stanoveny pro ubytování dětí ve věku od 3 let. V budově nelze přechovávat žádná domácí, ani jiná zvířata.

 

(*) - pokud nebude váš požadavek akceptován (z důvodů např. nemoci), obraťte se na vedoucí Oddělení pro doplňkovou činnost