Nabídka ubytování ve výukovém středisku Telč

 

Vedoucí střediska Ing. arch. Jiří Ondráček

Adresa: nám. Zachariáše z Hradce čp. 3, 588 56 Telč, tel. 776 073 176,
Budova v historickém centru města, určená pro výukové účely s doplňující ubytovací kapacitou 4 dvoulůžkových pokojů v 1. patře a 2 desetilůžkových pokojů (palandy). Pokoje jsou vybaveny základním zařízením, společné hygienické zařízení a předsíňka vždy pro dva pokoje. V přízemí kromě učeben je prostorná konzultační místnost event. jídelna s kuchyňským koutem. Součástí nemovitosti je zahrada o rozloze 700 m2. Vytápění centrální, plynové kotle. V letních měsících je náměstí obvykle místem různých kulturně - společenských akcí. Okolí města nabízí široké možnosti pro cykloturistiku i výlety. Zájemci mohou případně volnou ubytovací kapacitu využít i celoročně.

Poplatek za ubytování
zaměstnanec FSv + rodinný příslušník (manžel, manželka, děti od 3 do 18ti let) a student FSv300,- Kč za osobu a noc
zaměstnanec a student - ostatní součásti ČVUT    390,- Kč za osobu a noc
ostatní 450,- Kč za osobu a noc
ubytování v desetilůžkovém pokoji 180,- Kč za osobu a noc

Poplatek z pobytu
místní poplatek z pobytu za dospělou osobu20,- Kč za osobu a den

Úhrada poplatku předem na základě vystaveného daňového dokladu, který bude účastníkovi zaslán e-mailem. V případě zrušení rezervace, v době kratší nežli 14 kalendářních dnů před datem příjezdu, bude vystaven dobropis na sníženou částku o 25%.

Rezervace ubytování el. poštou na mail. adrese správce střediska: jiri.ondracek@fsv.cvut.cz   (*)
Z důvodu úhrady poplatku městu uvést počet osob do 18ti let a osob nad 70 let, uvedení vztahu k fakultě, např. zaměstnanec, rodinný příslušník, cizí osoba - bez vztahu k ČVUT, přítel, přítelkyně.
Vyřizování rezervací v pořadí podle data a času odeslání objednávky.

Délka rezervací v době od 1. 7. - 31. 8. není možná rezervace na dobu delší než 1 týden.

Kalendář obsazenosti objektu

Dobu příjezdu a ubytování je třeba dohodnout předem se správcem střediska
. Pro pobyt ve středisku platí provozní řád, určující povinnosti správce střediska i ubytovaných osob. Provozní a ubytovací podmínky nejsou vhodné pro děti ve věku do 3 let. V budově nelze přechovávat žádná domácí, ani jiná zvířata.

 

(*) - pokud nebude váš požadavek akceptován (z důvodů např. nemoci), obraťte se na vedoucí Oddělení pro doplňkovou činnost