Laboratorní a přístrojová infrastruktura dostupná studentům DSP FMI prostřednictvím školících pracovišť

 

K102 - Katedra fyziky

K123 - Katedra materiálového inženýrství a chemie

K132 - Katedra mechaniky

K135 - Katedra geotechniky

K136 - Katedra silničních staveb

K210 - Experimentální centrum

K220 - Centrum experimentální geotechniky

Infrastruktura pořízená v rámci projektu OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002623 (2019)