Laboratorní a přístrojová infrastruktura Katedry silničních staveb (K136)

 

kontakt: Ing. Jan Valentin, Ph.D.

Dynamický smykový reometr ThermoHaake – vybavení primárně určené pro stanovení reologického chování asfaltových pojiv, případně asfaltových tmelů. V rámci spolupráce s katedrou mechaniky byl využíván i pro charakterizaci smykových charakteristik lepených skel. Doktorandi Experimentálního centra je pak využili pro měření reologických vlastností sono gelu.

Dynamický smykový reometr KINEXUS, Malvern – vybavení primárně pořizované jako nová generace reometru pro asfaltová pojiva. Součástí reometru bylo i příslušenství, jež by mělo umožnit využití reometru například pro pryže, resp. pryží modifikované asfalty, nebo pro cementové malty.

Bending Beam Reometer – zařízení určené pro sledování chování asfaltových pojiv v oboru nízkých teplot.

Pneumatický tester NAT – pro provádění dynamických (funkčních) zkoušek asfaltových směsí. První zařízení tohoto druhu, které bylo v ČR a na Slovensku v minulosti pořízeno.

Hydraulický univerzální Tester Coopers Technology – další generace, která navázala na zařízení NAT. Toto zařízení díky hydraulické jednotce umí provádět dynamické zkoušky asfaltových směsí v širších intervalech frekvencí a účinků zatížení. Stanovovat lze deformační, creepové či únavové charakteristiky (jediné svého druhu v ČR).

Zařízení čtyřbodové trámkové zkoušky Coopers Technology – využívá se pro stanovení únavových charakteristik asfaltových směsí.

Hydraulický univerzální Tester Controls/IPC – nová generace testeru s rozšířením o semi-cylindrical beding test.

 

Rozsahem 4 testerů je v ČR a na Slovensku ČVUT jediné pracoviště takto široce vybavené. Jako jediné pracoviště můžeme například únavové chování asfaltových směsí stanovovat 3 metodami, obdobně je to u tuhostních charakteristik.