Doktorské studijní programy a jejich předměty

Doctoral study programmes and their courses

Kód / Code Název programu / Program Name Garant Předměty
Courses
P0732D260006 Fyzikální a materiálové inženýrství prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. předměty
P0732D260007 Physical and Materials Engineering (English) prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. courses
P0732D260008 Konstrukce a dopravní stavby prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. předměty
P0732D260009 Structural and Transportation Engineering (English) prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. courses
P0732D260001 Stavební management a inženýring prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. předměty
P0732D260026 Construction Management and Engineering (English) prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. courses
P0732D260027 Geodézie a kartografie prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. předměty
P0732D260028 Geodesy and Cartography (English) prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. courses
P0731D010002 Architektura a stavitelství doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. předměty
P0731D010003 Průmyslové dědictví doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. předměty
P0732D260013 Inženýrství životního prostředí doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál předměty
P0732D260012 Environmental Engineering (English) doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál courses
P0541D170028 Matematika ve stavebním inženýrství doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. předměty
P0541D170029 Mathematics in Civil Engineering (English) doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. courses
P0732D260010 Pozemní stavby prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. předměty
P0732D260011 Building Engineering (English) prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. courses
P0732D260014 Vodní hospodářství a vodní stavby doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. předměty
P0732D260015 Water Management and Water Engineering (English) doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. courses
P0732D260029 Integrální bezpečnost prof. Ing. František Wald, CSc. předměty
P0732D260030 Integral Safety (English) prof. Ing. František Wald, CSc. courses
P0788D010001 Stavební obnova památek prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec předměty
P0731D010004 Architecture and Sustainable Development (English) doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D. courses
P0788D110003 Akustika (FEL) prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. předměty
P0788D110004 Acoustics (FEL) (English) prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. courses

Přehled předmětů vyučovaných v češtině.

List of courses taught in English.

Dobíhající doktorské obory a jejich předměty

Kód Název oboru Garant Předměty
3911V005 Fyzikální a materiálové inženýrství prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. předměty
3904V007 Inženýrství životního prostředí doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál předměty
3607V009 Konstrukce a dopravní stavby prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. předměty
3607V034 Matematika ve stavebním inženýrství doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. předměty
3608V001 Pozemní stavby prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. předměty
3607V054 Stavební management a inženýring prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. předměty
3902V034 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. předměty
3607V027 Vodní hospodářství a vodní stavby prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. předměty
3501V011 Architektura a stavitelství prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. předměty
3501V013 Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger předměty
3646V003 Geodézie a kartografie prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. předměty