Doctoral study programmes and their courses

Code Program Name Lang. Garant Courses
P0732D260006 Fyzikální a materiálové inženýrství Czech prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. courses
P0732D260007 Physical and Materials Engineering English prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. courses
P0732D260008 Konstrukce a dopravní stavby Czech prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. courses
P0732D260009 Structural and Transportation Engineering English prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. courses
P0732D260001 Stavební management a inženýring Czech prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. courses
P0732D260026 Construction Management and Engineering English prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. courses
P0732D260027 Geodézie a kartografie Czech prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. courses
P0732D260028 Geodesy and Cartography English prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. courses
P0731D010002 Architektura a stavitelství Czech doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. courses
P0731D010003 Průmyslové dědictví Czech doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. courses
P0732D260013 Inženýrství životního prostředí Czech prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál courses
P0732D260012 Environmental Engineering English prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál courses
P0541D170028 Matematika ve stavebním inženýrství Czech doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. courses
P0541D170029 Mathematics in Civil Engineering English doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. courses
P0732D260010 Pozemní stavby Czech prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. courses
P0732D260011 Building Engineering English prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. courses
P0732D260014 Vodní hospodářství a vodní stavby Czech doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. courses
P0732D260015 Water Management and Water Engineering English doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. courses
P0732D260029 Integrální bezpečnost Czech prof. Ing. František Wald, CSc. courses
P0732D260030 Integral Safety English prof. Ing. František Wald, CSc. courses
P0788D010001 Stavební obnova památek Czech prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec courses
P0731D010004 Architecture and Sustainable Development English doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D. courses
P0788D110003 Akustika (FEL) Czech prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. courses
P0788D110004 Acoustics (FEL) English prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. courses

List of courses taught in Czech and English.