Metodika k fondům
(iniciační + internacionalizace)
poskytování finanční podpory

 

Cesty studentů bez zaměstnaneckého poměru či dohody (bude poskytnuto stipendium).

Cesty zaměstnanců, nebo na DPP, DPČ: cesty se účtují stejně jako jiné tuzemské nebo zahraniční cesty, jako zdroj úhrady se uvádí zdroj fondu a je třeba nechat podepsat kromě vedoucího katedry příkazcem a správcem. U dohod lze vyplatit i jen některé cestovní náhrady (jízdné, ubytování, stravné, vložné ..., nutno uvést před cestou v návrhovém listě).

Přijímaní hosté – postup k vyřízení Smlouvy příkazní
 1. Žadatel vyplní odpovídající žádost a v daném termínu ji předloží komisi fondu - žádost bude obsahovat přibližnou částku v Kč rozdělenou na:
  - cestovné
  - ubytování
  - odměnu
 2. Komise žádost posoudí a vyhodnotí.
 3. Úspěšný žadatel bude informován o kladném vyřízení žádosti (VaV J. Frolíková) a o přidělené částce a zašle e-mailem Příkazní smlouvu zahraničnímu vědci k vyplnění.
 4. Zahraniční vědec zašle žadateli e-mailem zpět vyplněnou smlouvu, aby bylo možné připravit zařazení do systému FIS.
 5. Zahraniční vědec při příjezdu podepíše v originálu Příkazní smlouvu, žadatel zajistí předání na oddělení VaV pí Frolíkové a dodá originály dokladů za dopravu a ubytování. Zahraniční vědec na vyžádání obdrží kopie dokladů (sken). (ZO V. Klátová)
 6. Příslušná částka bude zahraničnímu vědci zaslána v EUR na účet v souladu se smlouvou. (EO pí. Čečilová)
 7. Pokud byla schválena odměna i žadateli – bude mu na základě odevzdaného podepsaného formuláře vyplacena ve výplatě následující měsíc. (VaV J. Frolíková)

Případné dotazy – VaV J. Frolíková

 

Iniciační fond: 11922, 101, 1011111A000, 1ND
příkazce prof. Patzák, správce Ing. Matějka

Fond mobility: 11923, 101, 1011110A000, 1NP
příkazce prof. Pavelka, správce Ing. Matějka

 

23. ledna 2019
aktualizováno 7. května 2019