Program Architektura a stavitelství

 

Konzultační hodiny:
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. - proděkanka pro pedagogickou činnost
Konzultace probíhají v individuálně domluvených termínech.
Osobní či on-line setkání prostřednictvím MS Teams si lze domluvit přes e-mail zuzana.peskova@fsv.cvut.cz.

Zahraniční stáže
Vyřizuje doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. ve středu od 13.30 do 15.00 nebo na základě předchozí e-mailové dohody individuálního termínu (kosatka@fsv.cvut.cz)

 

Informace programu:

 

Státní závěrečné zkoušky:

 • Přihláška k DP studentů programu Architektura a stavitelství    DOC ; PDF
 • Všichni diplomanti zaměření Architektura a stavitelství využívají konzultací kolegů z KPS a TZB, ze statiky si volí mezi konzultantem na ocelové/dřevěné konstrukce (ODK) nebo betonové/zděné konstrukce (BZK).
  Studenti zaměření Architektura a urbanismus mohou též těchto konzultantů využít, ale není to povinnost.
  Pokud "papírovou" přihlášku k diplomní práci na studijní oddělení do konce zápisů student nepodá a zapíše se pouze elektronicky do KOSu
  - budou přiděleni všichni konzultanti (KPS, TZB, BZK, ODK), pokud si zapisuje diplomní práci na katedře architektury,
  - nebude přidělen žádný konzultant pro oblast KPS, TZB, BZK, ODK, pokud si zapisuje diplomní práci na katedře urbanismu a územního plánování.
  Seznam se jmény přidělených konzultantů pro jednotlivé profese bývá zveřejněn do 3. výukového týdne příslušného semestru.

 

Formuláře studijního oddělení