Program Stavební inženýrství

Informace oborů:

Konstrukce pozemních staveb:
Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v zimním semestru ak. roku 2022/23
Konzultanti pro diplomanty v ZS 2022/23 - obor C
Přihláška k DP studentů oboru C    DOC ; PDF
Specifikace zadání    DOC ; PDF

Konstrukce a dopravní stavby:
Písemná přihláška k DP není zavedena.
Konzultační hodiny:
doc. Dr. Ing. Jan Pruška – zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost
V období výuky zimního semestru 2022/23 budou konzultace probíhat ve čtvrtek od 12:00 do 13:00 v B-518 nebo na základě předchozí domluvy termínu prostřednictvím e-mailu (Jan.Pruska@cvut.cz).

Vodní hospodářství a vodní stavby
Písemná přihláška k DP není zavedena.

Inženýrství životního prostředí
Písemná přihláška k DP není zavedena.

Projektový management a inženýring:
Konzultační hodiny:
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
V období výuky zimního semestru 2022/23 budou konzultace probíhat v úterý od 9:00 do 10:00 v B-477 nebo na základě předchozí domluvy termínu prostřednictvím e-mailu (eduard.hromada@fsv.cvut.cz).2

Materiálové inženýrství:
Písemná přihláška k DP není zavedena.

Stavební management:
Studenti oboru N vkládají DP do IS KOS dle pokynů katedry 126.
Konzultační hodiny:
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
V období výuky zimního semestru 2022/23 budou konzultace probíhat v úterý od 9:00 do 10:00 v B-477 nebo na základě předchozí domluvy termínu prostřednictvím e-mailu (eduard.hromada@fsv.cvut.cz).

Příprava, realizace a provoz staveb:
Písemná přihláška k DP není zavedena.
Konzultační hodiny:
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
V období výuky zimního semestru 2022/23 budou konzultace probíhat v úterý od 9:00 do 10:00 v B-477 nebo na základě předchozí domluvy termínu prostřednictvím e-mailu (eduard.hromada@fsv.cvut.cz).

 

Formuláře studijního oddělení