Magisterský studijní program

BUDOVY A PROSTŘEDÍ

 

Aktuálně

Studijní plány:

zaměření - Technická zařízení budov
zaměření - Konstrukce budov

Předměty ak. roku 2023/24:

zaměření - Technická zařízení budov
zaměření - Konstrukce budov
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O oboru:

Studijní obor je určen absolventům čtyřletého bakalářského studia se zaměřením na navrhování a projektování pozemních staveb, např. oboru Architektura a stavitelství.

Studium je zaměřeno na komplexní zvládnutí principů koncepčního navrhování budov, jejich částí, energetických a ekologických systémů budov, které při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí zajišťují komfortní vnitřní prostředí, reagující na požadavky uživatelů. Důraz je kladen na chápání budovy jako celku, s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov ("Intregrated building design").

Během studia jsou prohlubovány znalosti v teoretických a průpravných předmětech jako např. matematika, teorie vnitřního prostředí, energetická náročnost budov a hodnocení vlivu budov na životní prostředí. V jednotlivých profesních oblastech zaměřených na konstrukce budov, energetické a ekologické systémy je kladen důraz na kritéria volby a vzájemné vazby systémů. Odborné předměty jsou soustředěny zejména na optimalizaci řešení konstrukčních, energetických a ekologických systémů charakteristických typů budov bytové, občanské, průmyslové i zemědělské výstavby z pohledu standardních, nízkoenergetických a inteligentních budov. V rámci studijního oboru mají studenti možnost volby skupin volitelných předmětů zaměřených např. na technické zařízení nebo konstrukce budov.

Absolventi studijního oboru Budovy a prostředí se uplatní v praxi při navrhování konstrukcí ovlivňujících environmentální parametry, v oblasti projektování techniky prostředí staveb, navrhování technologických zařízení staveb a v energetickém auditorství. Integrovaný přístup k řešení energetických a ekologických systémů budov umožní zařazení absolventů v profesi konzultačních inženýrů, ve výzkumu a ve státní správě.