SVOČ na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 

Slovo předsedy rady SVOČ Fakulty stavební

Na Fakultě stavební probíhá soutěž SVOČ (Studentská Vědecká Odborná Činnost) po jednotlivých sekcích. Na rozdíl od ostatních stavebních fakult ČR se soutěž nekoná v jeden den a sekce mají rovněž určitou volnost při stanovování pravidel. Pokud student postoupí do mezinárodního kola, platí pro soutěž pravidla vyhlášená ve statutu, který zasílá pořádající fakulta stavební. Mezinárodní soutěž organizují tři fakulty stavební ČR (Praha, Brno, Ostrava) a tři fakulty stavební SR (Bratislava, Žilina, Košice). Stavební fakulty se v pořádání mezinárodního kola soutěže SVOČ pravidelně střídají.

Další zvláštností naší fakulty je skutečnost, že v jednotlivých sekcích se soutěží o cenu osobnosti, která se o daný obor v minulosti významně zasloužila. Umístění na 1. místě přináší s sebou finanční benefit 7 000 Kč, 2. místo 5 000 Kč a 3. místo 3 000 Kč. Jestliže se navíc získají i sponzoři, záleží to na garantovi sekce či katedře, která má nad sekcí jakýsi patronát, může být odměna i vyšší.
V případě zájmu zúčastnit se fakultního kola SVOČ doporučuji obrátit se podle zaměření práce na garanty jednotlivých sekcí případně přímo na spolupracující katedry.

Přeji všem soutěživým studentkám a studentům hodně úspěchů v soutěži, a samozřejmě též v budoucí profesní kariéře.

prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
předseda rady SVOČ

Aktuality: - nové 23.5.2022

Dne 19.5.2022 proběhlo mezinárodní kolo soutěže SVOČ za účasti 76 studentů ze šesti stavebních fakult České a Slovenské republiky. Z jedenácti sekcí soutěžili studenti naší fakulty v devíti z nich a předvedli skvělý výkon. Celkem získali pět 1., jedno 2. a čtyři 3. místa. Chtěla bych studentům poděkovat za účast, pogratulovat k umístění a popřát mnoho dalších úspěchů. Vedoucím prací děkuji za jejich čas, skvělé vedení a motivaci studentů k vědecké činnosti. Děkuji taktéž porotcům v jednotlivých sekcích a všem, kteří pomohli uspořádat školní kola na naší fakultě, za skvělou spolupráci.
Milena Pavlíková

 

Sekce, garanti sekcí, spolupracující katedry

Doporučený statut soutěže SVOČ

Vyhlášení fakultních kol pro rok 2022

Doporučené šablony prací

Přehled mezinárodních kol SVOČ