SVOČ na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Slovo předsedy rady SVOČ Fakulty stavební

Na Fakultě stavební probíhá soutěž SVOČ (Studentská Vědecká Odborná Činnost) po jednotlivých sekcích. Na rozdíl od ostatních stavebních fakult ČR se soutěž nekoná v jeden den a sekce mají rovněž určitou volnost při stanovování pravidel. Pokud student postoupí do mezinárodního kola, platí pro soutěž pravidla vyhlášená ve statutu, který zasílá pořádající fakulta stavební. Mezinárodní soutěž organizují tři fakulty stavební ČR (Praha, Brno, Ostrava) a tři fakulty stavební SR (Bratislava, Žilina, Košice). Stavební fakulty se v pořádání mezinárodního kola soutěže SVOČ pravidelně střídají.

Další zvláštností naší fakulty je skutečnost, že v jednotlivých sekcích se soutěží o cenu osobnosti, která se o daný obor v minulosti významně zasloužila. Umístění na 1. místě přináší s sebou finanční benefit 7 000 Kč, 2. místo 5 000 Kč a 3. místo 3 000 Kč. Jestliže se navíc získají i sponzoři, záleží to na garantovi sekce či katedře, která má nad sekcí jakýsi patronát, může být odměna i vyšší.
V případě zájmu zúčastnit se fakultního kola SVOČ doporučuji obrátit se podle zaměření práce na garanty jednotlivých sekcí případně přímo na spolupracující katedry.

Přeji všem soutěživým studentkám a studentům hodně úspěchů v soutěži, a samozřejmě též v budoucí profesní kariéře.

prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
předseda rady SVOČ

Aktuality:

Mezinárodní kolo SVOČ se bude letos konat 18. května. Jako pořádající fakulta budeme hostit studenty, porotce a členy rady z pěti stavebních fakult, jmenovitě Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Vysokého učení technického v Brně, Technické univerzity v Košicích, Technické univerzity Ostrava a Žilinské univerzity v Žilině.
Milena Pavlíková

 

Sekce, garanti sekcí, spolupracující katedry

Doporučený statut soutěže SVOČ

Vyhlášení fakultních kol pro rok 2023 - změna 27.3.2023

Doporučené šablony prací

Přehled mezinárodních kol SVOČ