SVOČ na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Slovo předsedy rady SVOČ Fakulty stavební

Na Fakultě stavební probíhá soutěž SVOČ (Studentská Vědecká Odborná Činnost) po jednotlivých sekcích. Na rozdíl od ostatních stavebních fakult ČR se soutěž nekoná v jeden den a sekce mají rovněž určitou volnost při stanovování pravidel. Pokud student postoupí do mezinárodního kola, platí pro soutěž pravidla vyhlášená ve statutu, který zasílá pořádající fakulta stavební. Mezinárodní soutěž organizují tři fakulty stavební ČR (Praha, Brno, Ostrava) a tři fakulty stavební SR (Bratislava, Žilina, Košice). Stavební fakulty se v pořádání mezinárodního kola soutěže SVOČ pravidelně střídají.

Další zvláštností naší fakulty je skutečnost, že v jednotlivých sekcích se soutěží o cenu osobnosti, která se o daný obor v minulosti významně zasloužila. Umístění na 1. místě přináší s sebou finanční benefit 7 000 Kč, 2. místo 5 000 Kč a 3. místo 3 000 Kč. Jestliže se navíc získají i sponzoři, záleží to na garantovi sekce či katedře, která má nad sekcí jakýsi patronát, může být odměna i vyšší.
V případě zájmu zúčastnit se fakultního kola SVOČ doporučuji obrátit se podle zaměření práce na garanty jednotlivých sekcí případně přímo na spolupracující katedry.

Přeji všem soutěživým studentkám a studentům hodně úspěchů v soutěži, a samozřejmě též v budoucí profesní kariéře.

prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
předseda rady SVOČ

Aktuálně:
V mezinárodním kole SVOČ soutěžilo 90 studentů ze stavebních fakult z České a Slovenské republiky, konkrétně z Prahy, Bratislavy, Brna, Košic, Ostravy a Žiliny. O výsledcích rozhodovalo 53 porotců. Naši studenti předvedli skvělý výkon a získali tři první místa, čtyři druhá místa, tři třetí místa a také dvě Ceny studentů.
Prvenství si odnesli Václav Strejček v sekci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, Jakub Šurovský v sekci Dopravní stavby a Barbora Příhodová v sekci Technické zařízení budov a energie budov, která také získala Cenu studentů.
Na druhé příčce stanuli Šimon Mlček v sekci Pozemní stavby a architektura, Alexandra Merglová v sekci Materiálové inženýrství, Jana Kovandová v sekci Inženýrské konstrukce a mosty a Jan Malý v sekci Technické zařízení budov a energie budov.
Na třetí pozici se umístili Jáchym Hobza v sekci Geotechnika, Hana Váchová v sekci Geodézie a kartografie a Jan Rataj v sekci Ekonomika a řízení stavebnictví.
Samostatnou Cenu studentů pak získal Šimon Glanc v sekci Stavební mechanika.
Akce byla realizována díky podpoře projektu č. 17 – Fondu na podporu celoškolských aktivit 2023, a také díky řadě sponzorů.
Gratulujeme a přejeme studentům další úspěchy, vedoucím prací děkujeme za jejich čas, skvělé vedení a motivaci studentů k vědecké práci!
Sborník abstraktů

 

Sekce, garanti sekcí, spolupracující katedry

Doporučený statut soutěže SVOČ

Vyhlášení fakultních kol pro rok 2023

Doporučené šablony prací

Přehled mezinárodních kol SVOČ