SVOČ na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 

Slovo předsedkyně rady SVOČ Fakulty stavební

Na začátku roku nás zastihla velmi smutná zpráva, prof. Kuklík podlehl nemoci. Tímto bych na něj ráda vzpomenula, jako na dlouholetého předsedu rady SVOČ, skvělého kolegu a báječného člověka. Doufám, že mu budu důstojnou nástupkyní. Novým místopředsedou byl jmenován Ing. Jakub Šejna.

V letošním roce nás čeká velká změna v organizaci fakultního kola. Na žádost sponzorů a ostatních předsedů rady SVOČ budou klání ve všech sekcích probíhat v jednom termínu.

Během jednání předsedů rady ŠVOČ došlo ke sjednocení názvů sekcí, aktuálně 11, a statutu, který je závazný pro mezinárodní kolo. Na naší fakultě se v některých sekcích soutěží o cenu osobnosti, která se o daný obor v minulosti významně zasloužila. Umístění na prvních třech místech s sebou přináší finanční benefit 7 000 Kč, 5 000 Kč a 3 000 Kč.

V případě zájmu zúčastnit se fakultního kola SVOČ doporučuji obrátit se podle zaměření práce na garanty jednotlivých sekcí, případně přímo na spolupracující katedry.

Těším se na letošní soutěžící, kterým přeji mnoho úspěchů nejen v soutěži!

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
předsedkyně rady SVOČ

Aktuálně:
V letošním roce nás čeká změna v organizaci fakultního kola SVOČ. Na žádost sponzorů, kteří velice štědře podpořili konání mezinárodního kola v minulém roce, se fakultní kolo bude ve všech sekcích konat dne 24. dubna.

Studenti budou mít možnost registrovat se u garanta příslušné sekce od 2. do 22. dubna.

Z každé sekce mohou být vybráni maximálně dva účastníci, kteří nás budou reprezentovat v mezinárodním kole soutěže, které letos pořádá stavební fakulta v Košicích 16. května. Klání bude probíhat hybridní formou, preferujeme samozřejmě osobní účast.

 

Sekce, garanti sekcí, spolupracující katedry

Doporučený statut 24. fakultního kola SVOČ 2024

Vyhlášení fakultních kol pro rok 2024

Doporučené šablony prací

Přehled mezinárodních kol SVOČ