Obhájené disertace (od roku 1994)

  • disertační práce v grafech
  • veškeré obhájené disertační práce jsou k nahlédnutí v Ústřední knihovně ČVUT a posudky prací na oddělení pro vědu a výzkum FSv
Řadit podle:
Stránka:
První  |  Předchozí  |  1 z 2  |  Další  |  Poslední

Zpracování hyperspektrálních dat

Datum obhajoby:
29. 11. 2023
Doktorand:
Hanuš, Jan, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Integrace družicového dálkového průzkumu Země, strojového učení a GIS pro analýzu v jemném měřítku

Datum obhajoby:
29. 11. 2023
Doktorand:
Ibrahim, Saleem, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Specifika a uplatnění měřické dokumentace a geoinformačních technologií při stavebněhistorickém průzkumu

Datum obhajoby:
11. 10. 2022
Doktorand:
Poloprutský, Zdeněk, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Fotogrammetrické zpracování netradičních dat

Datum obhajoby:
20. 6. 2022
Doktorand:
Dlesk, Adam, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Využití RPAS při monitorování a analýze vegetace

Datum obhajoby:
20. 6. 2022
Doktorand:
Raeva, Paulina, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování historických budov

Datum obhajoby:
22. 10. 2021
Doktorand:
Tobiáš, Pavel, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Využití moderních metod pro obnovu a revizi katastru nemovitosti

Datum obhajoby:
13. 9. 2021
Doktorand:
Housarová, Eliška, Ing. Bc.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Hyperspectral imaging and its terrestrial applications

Datum obhajoby:
21. 4. 2021
Doktorand:
Matoušková, Eva, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Geopolyer based composite as a new material in underground building industry

Datum obhajoby:
21. 4. 2021
Doktorand:
Šedina, Jaroslav, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Implementation of the INSPIRE Directive in the context of Spatial Data Infrastucture development in the Czech Republic

Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Doktorand:
Med, Michal, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Využití leteckých dat pro aktualizaci budov v ZABAGED®

Datum obhajoby:
3. 12. 2019
Doktorand:
Hron, Vojtěch, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Spatial Analysis in GIS for Sustainable Urban Form and Transport Development

Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Doktorand:
Kostin, Vitalii, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Mobilní laserové skenování v dopravě

Datum obhajoby:
22. 3. 2018
Doktorand:
Hůlková, Martina, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

LMS v geodetických aplikáciach vyrovnávacieho počtu

Datum obhajoby:
20. 3. 2018
Doktorand:
Györi, Gabriel, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Geoinformační systémy a technologie v procesu pozemkových úprav a správy nemovitého majetku

Datum obhajoby:
11. 1. 2018
Doktorand:
Müller, Arnošt, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky

Algoritmy pro přesné autonomní určování polohy

Datum obhajoby:
23. 6. 2017
Doktorand:
Václavovic, Pavel, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky

Analýza rytin historických bojišť metodami digitální kartografie

Datum obhajoby:
2. 6. 2016
Doktorand:
Janata, Tomáš, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky

Datový model pro 3D modelování geologické stavby území České republiky

Datum obhajoby:
13. 1. 2016
Doktorand:
Kondrová, Lucie, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky

Použitelnost webových mapových aplikací

Datum obhajoby:
27. 11. 2014
Doktorand:
Voldán, Petr, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky

Staré mapy online jako prostředek pro moderní výzkum

Datum obhajoby:
17. 9. 2014
Doktorand:
Přidal, Petr, Mgr.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
Stránka:
První  |  Předchozí  |  1 z 2  |  Další  |  Poslední