Program Architektura a stavitelství

 

Konzultační hodiny:
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. - proděkanka pro pedagogickou činnost
Konzultace probíhají v individuálně domluvených termínech.
Osobní či on-line setkání prostřednictvím MS Teams si lze domluvit přes e-mail zuzana.peskova@fsv.cvut.cz.

Zahraniční stáže
Vyřizuje doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. ve středu od 13.30 do 15.00 nebo na základě předchozí e-mailové dohody individuálního termínu (kosatka@fsv.cvut.cz)

 

Informace programu:

 

Bakalářská práce:

 

Státní závěrečné zkoušky:

 

Formuláře studijního oddělení