Architektura a stavitelství

 

Konzultační hodiny garanta

prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. - proděkanka pro pedagogickou činnost
Konzultace probíhají v individuálně domluvených termínech.
Osobní či on-line setkání prostřednictvím MS Teams si lze domluvit přes e-mail zuzana.peskova@fsv.cvut.cz.

 

Zahraniční stáže

Vyřizuje - doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. ve středu od 13.30 do 15.00 nebo na základě předchozí e-mailové dohody individuálního termínu (kosatka@fsv.cvut.cz)

Závazné doporučení pro posuzování splnění podmínek studijního zahraničního výjezdu a uznávání předmětů v rámci mobilit bc. a mgr. studentů na FSv

 

Informace programu

 

Formuláře studijního oddělení