Program Architektura a stavitelství

 

Konzultační hodiny:
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. - proděkanka pro pedagogickou činnost

V období výuky letního semestru 2020/21 budou konzultace probíhat výhradně na základě předchozí domluvy termínu prostřednictvím e-mailu (zuzana.peskova@fsv.cvut.cz). Konzultovat lze osobně, bude-li umožněna osobní přítomnost studenta na fakultě, nebo prostřednictvím aplikace MS Teams.

Zahraniční stáže
Vyřizuje doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. ve středu od 13.30 do 15.00 nebo na základě předchozí e-mailové dohody individuálního termínu (kosatka@fsv.cvut.cz)

 

Informace programu Architektura a stavitelství:

 

Státní závěrečné zkoušky:

 

Formuláře studijního oddělení