Magisterský studijní program

INTELIGENTNÍ BUDOVY

 

Aktuálně:

Studijní plány:

Studijní plán programu IB

Předměty ak. roku 2023/24:

1. - 4. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

Předměty ak. roku 2024/25:

1. - 4. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:

Název studijního programu: INTELIGENTNÍ BUDOVY
Typ studijního programu: magisterský
Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky (4 semestry)
Jazyk studia: český
Udělovaný akademický titul: Ing.
Garant studijního programu: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Oblasti vzdělávání: Stavebnictví, Elektrotechnika, Strojírenství

Cíle studia ve studijním programu

Studijní program připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov, vývoj a výrobu prvků pro inteligentní budovy. Připravuje tak především odborníky pro návrh a provoz integrovaných systémů budov (integrace stavebního řešení, systémů techniky prostředí staveb a TZB, řídicích, energetických a informačních systémů).

Profil absolventa

Jde o absolventy se širokým průřezovým přehledem a nikoliv úzké specialisty. Absolventi nacházejí uplatnění v architektonických ateliérech při koncepčních návrzích budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov. Další významné uplatnění nacházejí v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov, ve firmách "facility managementu". Uplatnění je možné i v oblastech: projekt manager, koordinátor, poradenská činnost, vývoj a výzkum technologií IB. Absolventi se uplatní ve výstavbě a provozování budov energeticky, ekonomicky a funkčně efektivních. Jejich odborného profilu využívají projektanti, investoři, developeři i uživatelé moderních staveb.

Návaznost na další typy studijních programů

Na magisterský program je možné navázat akreditovanými doktorskými programy v programu Pozemní stavby nebo na jiných fakultách ČVUT v programech se zaměřením na Elektrotechniku nebo Strojírenství.