Inteligentní budovy -- studijní plán

  • Studijní program: N0788A260001 -- Inteligentní budovy (N38IB)
  • Kód studijního plánu: NX2020
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 120

Informace: tento studijní plán platí od nástupu 2020

Povinné předměty
sem. Inteligentní budovy, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Stavební tepelná technika 1 124ST1  ( ZK )5 kred. ( 2+0 )rozvrh
1Osvětlení a akustika 124OSIB  ( KZ )4 kred. ( 2+0 )rozvrh
1Rozvody elektrické energie a pohonyA5M14RPI  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )
Inteligentní budovy, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Projekt 1 125PIB1  ( Z )6 kred. ( 0+4 )
2Energetický audit budov 125EABU  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
2Ekologické systémy budov 125ESB  ( KZ )4 kred. ( 2+0 )
2Regulace v technice prostředí staveb2161109  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
2Větrání a klimatizace2161567  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
2Senzory a sítěA5M38SZS  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
Inteligentní budovy, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Projekt 2 125PIB2  ( Z )6 kred. ( 0+4 )rozvrh
3Sálavé a průmyslové vytápění2161102  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
3Technologie pro Smart CitiesB5M99SCT  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
3Technologické celky 125TECE  ( KZ )4 kred. ( 2+0 )rozvrh
3Systémy budov 125SYB  ( ZK )4 kred. ( 4+0 )rozvrh
splnit 12 předmětů a získat 62 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled 124KPKP  ( ZK )4 kred. ( 3+0 )rozvrh
1Obnovitelné zdroje energie 125OZEB  ( ZK )4 kred. ( 2+0 )rozvrh
1Integrované navrhování budov 124INBB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
1Elektrotechnika a inteligentní budovy 125EIBB  ( KZ )4 kred. ( 2+0 )rozvrh
1Přenosové jevy2161108  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
1Vytápění2162113  ( KZ )4 kred. ( 2+2 )
1Elektrické světlo 1A5M15ES1  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
1Měření v budováchA5M38MEB  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
2Alternativní zdroje energie2162035  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
2Chladící technika a tepelná čerpadla2151154  ( KZ )4 kred. ( 3+1 )
2Průmyslová vzduchotechnika2162019  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
2ElektronikaA5M34ELE  ( KZ )4 kred. ( 3+1 )
2Sběr a přenos datA5M38SBD  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
2Požárně bezpečnostní zařízení 125PBZB  ( KZ )4 kred. ( 2+0 )
2Modelování energetického chování budov 125MEC  ( KZ )4 kred. ( 1+1 )
3Experimentální metody 12162700  ( KZ )4 kred. ( 0+4 )
3Snižování hluku a vibrací2162064  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
3Zásobování teplem2162066  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
3Elektronické zabezpečovací systémyA5M34EZS  ( KZ )4 kred. ( 3+1 )
3Nezávislé zdrojeA5M13NZZ  ( KZ )4 kred. ( 3+1 )
3Fotovoltaické systémyA5M13FVS  ( KZ )4 kred. ( 2+2 )
3Ekonomika užití energieA5M16EUE  ( KZ )4 kred. ( 3+1 )
4Finance podnikuA5M16FIP  ( KZ )4 kred. ( 3+1 )
splnit minimálně 8 předmětů a získat 32 kreditů
Povinné předměty
sem. Inteligentní budovy, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Diplomová práce 125DPIB  ( Z )26 kred. ( 0+20 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 26 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr