Magisterský studijní program Stavební inženýrství
Obor Konstrukce pozemních staveb

 

Studijní plány:

Studijní plán oboru C

Předměty ak. roku 2022/23:

1. - 3. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O oboru:


Studijní plán magisterského studia přímo navazuje na bakalářský obor stejného názvu. Obsah studia je zaměřen na analýzu konstrukcí pozemních staveb, navrhování betonových, ocelových, ocelobetonových, dřevěných a zděných konstrukcí budov včetně vlivu interakce konstrukčních prvků, dále též na optimalizaci onstrukčně statického a technologického řešení. Ve výuce navrhování konstrukcí je zařazen i aspekt trvanlivosti a životnosti staveb, navrhování konstrukcí z nových i netradičních stavebních materiálů včetně využití recyklovaných materiálů.

Učební plán obsahuje teoretické a odborné předměty zaměřené na prohloubení a rozšíření znalostí absolventů bakalářského studia v teoretických oblastech matematiky, mechaniky a statické analýzy konstrukcí. Na ně navazují odborné předměty z oblasti navrhování nosných konstrukcí i experimentálního ověřování konstrukcí. Součástí studia je i teoretický základ dynamické analýzy konstrukcí staveb. V průběhu studia mají studenti možnost prohloubit své znalosti zápisem povinně volitelných předmětů výběrem z široké nabídky oboru i zápisem dalších volitelných předmětů. Možné je i aktivní zapojení studentů do vědeckovýzkumných úkolů aktuálně řešených na jednotlivých katedrách. Poslední semestr je soustředěn na zpracování diplomové práce tématicky zaměřené dle volby studenta a nabídky témat odborných kateder.

Absolventi oboru se uplatní jako koncepční pracovníci v oblasti navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb (konstrukčně statická část návrhu, tvorba a rozvoj výpočetních aplikací), ve vývoji a zkoušení stavebních materiálů, konstrukčních prvků a systémů objektů pozemních staveb. Absolventi se mohou uplatnit též ve státní správě, ve výzkumu a školství, mohou rovněž studovat dále v doktorských studijních programech.