17. ROČNÍK SVOČ - PRAHA 2016

  Program soutěže

 

9:30Slavnostní zahájení  -  B280
10:00 - 13:00Soutěž v sekcích dle vylosovaného pořadí (15 min. jedna prezentace)

1- pozemní stavby a architektura  -  A437
2- vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství  -  B779
3- dopravní stavby  -  B264
4- stavební mechanika  -  B366
5- materiálové inženýrství  -  D1038
6- inženýrské konstrukce a mosty  -  B578
7- geotechnika  -  B574
8- geodézie a kartografie  -  C219
9- technické zařízení budov a energie budov  -  A231
10- ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb  -  B473

12:30 - 14:30Oběd v Masarykově koleji, restaurace, pultový odběr.
(polévka, hlavní jídlo, nápoj dle osobního výběru)
15:30Vyhlášení vítězů v aule Fakulty stavební
17:00 - 20:00Raut v Mega Buf fatu