17. ROČNÍK SVOČ - PRAHA 2016

  Rada SVOČ

 

Jméno, příjmení, titulyČlen Rady SVOČ za stavební fakultu
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. STU Bratislava
Ing. Milan Šmak, Ph.D. VUT v Brně
doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.TU Košice
Ing. M. Rozmanit VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. ČVUT v Praze
prof. Dr. Ing. Jozef Komačka ŽU Žilina