17. ROČNÍK SVOČ - PRAHA 2016

  Organizační výbor

 

Jméno, příjmení, titulyOrganizace sekce
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.předseda rady SVOČ
doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc.Pozemní stavby a architektura (1)
Ing. Filip Horký, Ph.D.Vodní stavby, vodní hospodářství a ekolog. inženýrství (2)
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.Dopravní stavby (3)
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.Dopravní stavby (3)
Ing. Anna Kučerová, Ph.D.Stavební mechanika (4)
doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.Materiálové inženýrství (5)
Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.Inženýrské konstrukce a mosty (6)
Ing. Roman Šafář, Ph.D.Inženýrské konstrukce a mosty (6)
Ing. Taťana Holoušová, CSc.Geotechnika (7)
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.Geodézie a kartografie (8)
Ing. Ilona Koubková, Ph.D.Technické zařízení budov a energie budov (9)
Ing. Jindřiška BuškováEkonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb (10)
RNDr. Vladimír Hora, CSc.IT podpora
Ing. Zora Záleskáwebové stránky
Ing. Eva KokešováPR
Věra Pokornáadministrativní úkoly