17. ROČNÍK SVOČ - PRAHA 2016

  Sekce

 

01 PSA - Pozemní stavby a architektura
02 VST - Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství
03 DST - Dopravní stavby
04 SME - Stavební mechanika
05 MIN - Materiálové inženýrství
06 IKM - Inženýrské konstrukce a mosty
07 GEO - Geotechnika
08 GEK - Geodézie a kartografie
09 TZB - Technické zařízení budov a energie budov
10 EKO - Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb