MP 1/2024 – Doporučené kroky pro správu a servis počítačů

Tento metodický pokyn řeší problematiku správy počítačů s operačním systémem MS Windows v majetku FSv. Metodický pokyn není „kuchařkou“ k instalaci a správě Vašeho pracovního počítače, slouží pouze jako soubor doporučení. Pokud si nejste jisti, zdali správu svého pracovního počítače zvládnete, kontaktujte prosím kolegy ze Střediska podpory uživatelů (HelpDesk), kteří správu Vašeho počítače převezmou.

 

1. KROKY PŘED INSTALACÍ

1.1   Požádejte o registraci Vašeho počítače do sítě FSv. Registrace je povinná podle PD 5/2023.

1.2   Aktualizujte BIOS na poslední verzi a poté BIOS zaheslujte.

1.3   Preferovaný OS je Windows 11EDU. Před jeho instalací proveďte kontrolu hardwarových požadavků nástroji od firmy Microsoft. Pokud Váš počítač při kontrole nevyhoví, je možné instalovat nižší, ale výrobcem podporovanou verzi, což jsou aktuálně pouze Windows 10. Instalace nepodporované verze je v rozporu s PD 5/2023.

 

2. INSTALACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU

2.1   Nepoužívejte předinstalovaný OS, vždy si stáhněte instalační balík z Downloadu ČVUT. Připomínáme, že pro použití instalačního balíku Windows z Downloadu ČVUT, musíte mít zakoupenu tzv. “podkladovou licenci”, tedy jakoukoliv licenci MS Windows. Toto splňuje i předinstalovaná licence na Vašem zařízení, pokud je zmíněna na faktuře, nebo jiném daňovém dokladu.

2.2   Jako jméno počítače použijte výhradně síťové jméno (hostname), které jste obdrželi při registraci – viz bod 1.1

 

3. KROKY PO INSTALACI

3.1   Založte si účet pro administraci Vašeho počítače, nazvaný jiným názvem, například „mujucet“.
Tomuto účtu nastavte heslo v minimální síle jako heslo ČVUT. Na účet se přihlaste, zablokujte předpřipravený účet „Administrator“ a Vašemu pracovnímu účtu, který vznikl při instalaci, odeberte oprávnění administrátora. Pod účtem „mujucet“ dokončete instalaci a používejte ho pro všechny ostatní servisní zásahy. Pro běžnou práci využívejte Váš pracovní účet.

3.2   Zapněte nástroj BitLocker. Šifrovací klíče si bezpečně zazálohujte.

3.3   Stáhněte si bezpečnostní řešení Eset, opět výhradně z Downloadu ČVUT. Proveďte registraci podle návodu na Downloadu.

3.4   Zprovozněte si nástroje Vzdálená pomoc/Remote assistance, případně Rychlý pomocník/Quick Assist.

3.5   Zprovozněte si službu Windows Update tak, aby aktualizovala i ostatní produkty firmy Microsoft ve Vašem počítači.

3.6   Váš počítač přidejte do MS domény ČVUT. K tomuto kroku budete potřebovat naší asistenci, tedy kontaktujte kolegy z Helpdesku.

3.7   Pokud budete na počítači pracovat mimo síť FSv, zprovozněte si fakultní VPN.

3.8   Vraťte se do BIOSu a nastavte omezení na bootování pouze ze systémových disků.

3.9   Pro instalaci softwarového vybavení preferujte instalační balíky z Download ČVUT. Vyhněte se v maximální možné míře instalaci balíků z neoficiálních zdrojů.