Připojení počítače k síti FSv

 

Především: Uživatelé jsou povinni dodržovat Pravidla užívání sítě ČVUT

Obecné podmínky

 • IP adresu přidělí server DHCP
 • Ostatní síťové parametry (maska, brána, servery DNS) rovněž přidělí server DHCP
 • Je zakázáno pracovat v síti s ručně nastavenými síťovými parametry (zejména IP adresou) bez výslovného souhlasu správce sítě.

 

Bezdrátové připojení - WiFi

Všechny prostory FSv jsou pokryty WiFi sítí Eduroam

Eduroam - tato síť je určena k běžnému používání.
Síť je zabezpečena šifrováním. Její hlavní výhodou je to, že Eduroam funguje na většině vysokých škol (i v zahraničí) a také v mnoha výzkumných organizacích. Připojit se může kdokoli, kdo má přístup k síti Eduroam, tedy studenti a zaměstnanci nejen naši (z FSv), ale i z jiných fakult, vysokých škol a výzkumných ústavů, které jsou zapojeny do sítě Eduroam.
Jak se připojit, je popsáno na stránce -- bezdrátové připojení (Wi-Fi)

FSv Host – síť sloužící pro návštěvy fakulty/katedry a konference.
Hosté mají individuální krátkodobé účty. Pokud potřebujete jméno a heslo na konferenci, či jinou akci zadejte požadavek do Helpdesku a specifikujte, zda se jedná o komerční akci, nebo akademickou. Dobu trvání akce a její velikost (odhadovaný počet účastníků, kteří WiFi použijí).

V případě potíží s připojením kontaktujte fakultní Helpdesk.

 

Připojení kabelem

Zásuvky jsou v místnostech zpravidla pod parapetem. V každé kanceláři je alespoň jedna zásuvka, ve větších i dvě.

Jsou dvě možnosti připojení:

 1. Trvalé připojení
  na základě registrace je určeno pro trvale připojená nebo často připojovaná zařízení. Typicky stolní PC, notebooky, které často nosíte do školy, a dále pro síťové tiskárny, síťové disky, apod. Aby to fungovalo, je nutné, aby to zařízení bylo registrováno. Výhodou je, že to pak funguje bez zadávání hesla.

  Požádat o registraci lze na stránkách fakultního Helpdesku helpdesk.cvut.cz. K registraci můžete zvolit Projekt FSv_Hlášení problémů (FSV_REPORT) nebo přesněji Projekt FSv_IT podpora (FSV_IT) s komponentou Fyzická datová síť / Registrace počítače, změna MAC.

  Pro registraci jsou třeba tyto údaje:

  • tzv. MAC adresa (jak ji zjistit je napsáno zde)
  • jméno a příjmení uživatele
  • místnost
  • katedra
  • o jaké zařízení jde: stolní PC, notebook, tiskárna, síťový disk, apod.

  Registrace není "na věčné časy" - pokud registrované zařízení není delší dobu v provozu (momentálně rok), registraci zrušíme.

 2. Dočasné připojení
  na základě autentizace je vhodné pro připojení dočasně přineseného počítače (notebooku), pro počítač připojovaný k síti spíše výjimečně a také pro nový počítač, než si jej zaregistrujete pro trvalé připojení.

  Funguje to následujícím způsobem:

  • připojte kabel a spusťte webový prohlížeč,
  • pokuste se navštívit nějakou webovou stránku (často se to udělá "samo"),
  • objeví se přihlašovací okno
  • uveďte své přihlašovací jméno (zpravidla 8 znaků, např. novakjos) a heslo pro Eduroam.

  Dočasné připojení nelze použít pro síťové tiskárny, scannery, print servery, síťové disky a podobná zařízení, protože u nich lze těžko zařídit autentizaci. Dočasné připojení je také naprosto nevhodné pro serverové aplikace.

  Varování:
  pokud máte hosta a chcete mu umožnit dočasné připojení s jeho notebookem, svoje autentizační údaje mu nesdělujte, napište to heslo do jeho počítače sami. Za případné zneužití svého hesla odpovídáte Vy.

 

Jak zjistit MAC adresu

MAC adresa (též adresa adaptéru, fyzická adresa, hardwarová adresa, číslo síťové karty) je dvanáctimístný údaj složený z číslic a písmen A-F. Tento údaj jednoznačně identifikuje síťovou kartu, skrze kterou se počítač (nebo jiné zařízení) připojuje k počítačové síti. Typická MAC adresa vypadá takto: a0-11-23-45-ca-fe. Ty pomlčky (někdy dvojtečky) nejsou podstatné, jsou tam jen kvůli přehlednosti. Je několik možností, jak MAC adresu zjistit:
Pokusíte-li se o dočasné připojení počítače, uvidíte MAC adresu v přihlašovací obrazovce.

Ve Windows lze zjistit MAC adresu takto:

 • Klikněte na tlačítko Start, pak Spustit.
 • Napište příkaz cmd a stiskněte Enter.
 • Objeví se černé okno (nesprávně nazývané DOS)
 • Zde napište příkaz ipconfig /all a stiskněte Enter
 • Ve výpisu najděte část týkající se adaptéru Ethernet (ale pozor, nikoli bezdrátu (wireless))
 • Opište údaj nazvaný Fyzická adresa (popř. Hardwarová adresa, Adresa adaptéru apod.). Je to 12 číslic a písmen a-f, tedy něco jako 00-12-34-56-ab-ef. Ty pomlčky jsou nepodstatné.

V Linuxu použijte v terminálovém okně příkaz ifconfig

Síťové tiskárny zpravidla MAC adresu vytisknou jako součást diagnostického výtisku. Některé tiskárny také mají displej, kde to lze zobrazit.

Mnohé "síťové krabičky", ale i některé notebooky, mívají MAC adresu napsanou na štítku.

 

Pomoc v případě nefunkčnosti

V případě dotazů či problémů s připojením pište do našeho fakultního Helpdesku na adrese helpdesk.cvut.cz - v položce Projekt zvolte možnost FSv_Hlášení problémů (FSV_REPORT).
V naléhavých případech volejte linku 9700.