SZZ, obhajoby, habilitace apod.

 

ZAMĚSTNANCI

U cest na STU Bratislava, ŽU Žilina a TU Košice vyplnit a podepsat Návrhový list, jako zdroj úhrady uvést 11923 101 1011110A000 1NP. Max. výše kapesného je 30%, nechat podepsat vedoucím katedry a s pozváním předat zahraničnímu oddělení. Cesta se likviduje jako řádná zahraniční cesta. Cesty na ostatní školy lze hradit z fondu mobility na základě podané a schválené žádosti.

HOSTÉ

Zaměstnanci ostatních institucí (mimo ČVUT), kteří k nám přijíždějí na SZZ či obhajoby, jedou na svoji zahraniční cestu a hradí si ji z vlastních zdrojů.

Ubytování zajistíme na základě objednávky (Návrh na přijetí hosta) a o zajištění Vás budeme informovat. Pokud těmto hostům budete chtít uhradit náklady na dopravu nebo ubytování, či odměnu, lze tak učinit v rámci Příkazní smlouvy (postup viz smlouva). Uvedený náklad pak bude hrazen na základě podané a schválené žádosti z prostředků fondu na rozvoj mezinárodní mobility 11923 101 1011110A000 1NP.