Příklady témat připravených disertačních prací v programu

Integrální bezpečnost / Integral Safety