Magisterský studijní program Stavební inženýrství
Obor Konstrukce a dopravní stavby

 

Studijní plány:

Studijní plán oboru K
zaměření - Inženýrské konstrukce
zaměření - Dopravní stavby

Předměty ak. roku 2022/23:

1. - 3. semestr
zaměření - Inženýrské konstrukce
zaměření - Dopravní stavby
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O oboru:


Studium na magisterském stupni oboru zahrnuje předměty vycházející z nejmodernějších metod a teorií v oboru, informačních technologií a směřuje k prohloubení teoretických a praktických znalosti absolventů bakalářského stupně v oblasti inženýrských konstrukcí, dopravních a podzemních staveb. Podle svého zájmu si student volí zaměření Inženýrské konstrukce či Dopravní stavby, ve kterých si rozšíří potřebné znalosti (statika a dynamika konstrukcí, betonové konstrukce a mosty, ocelové konstrukce a mosty, geotechnika, silniční stavby a dopravní inženýrství, železniční stavby).

Absolventi magisterského studia oboru se uplatní jako specialisté při navrhování a projektování, výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, geotechnických konstrukcí, dopravních a podzemních staveb, jako vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací dopravy a inženýrským urbanismem a ve státní správě, ve výzkumu a školství. Absolventi mohou rovněž studovat dále v doktorských studijních programech.