Magisterský studijní program Stavební inženýrství
Obor Projektový management a inženýring

 

Studijní plány:

Studijní plán oboru P

Předměty ak. roku 2022/23:

1. - 3. semestr
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O oboru:


V magisterském studiu prohlubují studenti své znalosti a dovednosti zejména v oblasti teorie a praxe projektového řízení přípravy a realizace staveb, provádění staveb, tvorby nabídek a řízení nákladů, časového plánování a financování staveb a aplikace informačních technologií při řízení projektů.

Absolventi se uplatní při řízení rozsáhlých projektů ve funkcích projektového manažera nebo projektového inženýra projektů výstavby, v poradenských a projektových kancelářích a v investorských útvarech veřejných i soukromých investorů.