VÝSLEDKY XIII. ROČNÍKU SOUTĚŽE SVOČ STAVEBNÍCH FAKULT ČR A SR

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Pořadí
Praha3412 2.5352325.51
Brno 23 33  43182
Ostrava  23  1   63
Žilina1.5  1  2   4.54
Bratislava1.5    0.5 1  35
Košice    3     36

 

1 - Pozemní stavby a architektura
1. místo: Bc. Zuzana Rácová (Praha)
                Mikroskopické vláknité houby ve stavebních objektech
2. místo: Marek Dubeň (Žilina)
                Návrh energeticky úspornej polyfunkčnej budovy s altermatívnymi zdrojmi energie
                Adrián Valašík, Matej Vlček, Jaroslav Zelenák (Bratislava)
                Atlas tepelných mostov panelovej bytovej výstavby

2 - Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství
1. místo: Bc. Pavel Kratochvíl (Praha)
                Posouzení namáhání dna vývaru VD Hvězda
2. místo: Michal Úterský (Brno)
                Využití šedých a dešťových vod v budovách
3. místo: Bc. Eva Škařupová (Praha)
                Modelování pohybu splavenin pomocí programu CFX

3 - Dopravní stavby
1. místo: Jan Mahdal (Brno)
                Optimalizace návrhových parametrů výškových oblouků
2. místo: Kateřina Švecová, Martin Dej (Ostrava)
                Řešení problematiky nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav
3. místo: Kristýna Miláčková (Praha)
                Porovnání metod využitelných pro stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv

4 - Stavební mechanika
1. místo: Michael Macháček (Ostrava)
                Interakce základových pásů se základovou půdou
2. místo: Eliška Janouchová (Praha)
                Návrhy experimentů pro stochastickou citlivostní analýzu
3. místo: Bc. Luboš Daniel (Žilina)
                Interakcia v sústave vozidlo-jazdná dráha

5 - Materiálové inženýrství
1. místo: Róbert Figmig (Košice)
                Environmentálna analýza silikátovej matrice exponovanej v kontaminovanom území
2. místo: Bc. Veronika Elfmarková (Brno)
                Vliv jemnozrnných příměsí na charakter pórového systému betonu
3. místo: Vít Bednárik (Brno)
                Optimalizace technologie výroby popílkového pórobetonu

6 - Inženýrské konstrukce a mosty
1. místo: Lucie Fabiánová (Brno)
                Vyhlídková věž
2. místo: Patricie Chrástová (Praha)
                Optimalizace střednice přesypaného mostu
3. místo: Eliška Bartůňková (Praha)
                Nedestruktivní testování dřeva
                Bc. Peter Pavlačka, Bc. Zuzana Kubalová, Bc. Lucia Majtánová, Bc. Marek Struhár, Bc. Veronika Pavlíková (Bratislava)
                Komplexné posúdenie prvku nosného v jednom smere

7 - Geotechnika
1. místo: Jiří Šach (Praha)
                Design of the primary lining of a double-track metro tunel
2. místo: Bc. Ladislav Stolárik (Žilina)
                Prednosti technológie TDR pre monitorovanie svahových deformácií na dopravných stavbách
3. místo: Adam Voltr (Ostrava)
                Syntetická vlákna jako prostředek pro zlepšení vlastností zemin

8 - Geodézie a kartografie
1. místo: Václav Petráš, Anna Kratochvílová (Praha)
                Zásuvný modul QGISu pro práci s katastrálními daty
2. místo: Petr Pokorný (Praha)
                Teoretické základy jedno-zrcadlových a dvou-zrcadlových optických skenerů
3. místo: Bc. Dominik Laufík, Ivan Hatala (Bratislava)
                Testovanie systému automatizovaného cielenia (ATR)

9 - Technické zařízení budov a energie budov (Technika prostředí budov)
1. místo: Bc. Ladislav Carbol (Brno)
                Měření stropního vytápění
2. místo: Martina Marešová (Praha)
                Energetické piloty
3. místo: Petra Vojkůvková (Brno)
                Teoreticko-experimentální analýza vnitřního klimatu přednáškových a reprezentačních prostor

10 - Ekonomika a řízení ve stavebnictví
1. místo: David Dudáš (Praha)
                Software na zpracování dynamického harmonogramu
2. místo: Jana Pilařová (Brno)
                Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu
3. místo: Jan Štaffa (Brno)
                Kvalifikační předpoklady veřejných zakázek na stavební práce

 

VÝSLEDKY XIII. ROČNÍKU SOUTĚŽE SVOČ STAVEBNÍCH FAKULT ČR A SR - NESOUTĚŽNÍ PRÁCE


Pozemní stavby a architektura
nebylo uděleno
Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství
Bc. Petra Kupcová (Košice)
Štúdium chemických procesov na rozhraní sediment-voda pre vybrané anorganické polutanty
Dopravní stavby
Bc. Miloš Kreth (Bratislava)
Dopravno-inžinierske podklady pre návrh križovatky
Stavební mechanika
Luboš Palaj (Bratislava)
Návrh tlmiča na redukciu vibrácií
Materiálové inženýrství
Bc. Jozef Švajlenka (Košice)
Sanácia historických stavieb s využitím progresívnych technológií
Inženýrské konstrukce a mosty
nebylo uděleno
Geotechnika
Bc. Maroš Zaťko (Bratislava)
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy v Bratislave na Pribinovej ulici
Geodézie a kartografie
Bc. Blažej Bucha (Bratislava)
Tvorba počítačového programu na výpočet funkcionálov geopotenciálnych modelov
Technické zařízení budov a energie budov (Technika prostředí budov)
nebylo uděleno
Ekonomika a řízení ve stavebnictví
Bc. Lucie Paulovičová, Bc. Peter Bažík, Bc. Alžbeta Kopecká (Bratislava)
Analýza vybraných vplyvov na trvanie a energetickú náročnosť mechanizovaných zemných procesov