Projekty - nástěnka

8. 8. 2022

ERC PROOF OF CONCEPT. Je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe, ať už jde o komercializaci nebo možné využití výsledků ve společenské rovině. Konec lhůty je 24.1.2023; 20.4.2023; 14.9.2023.

8. 8. 2022

ERC SYNERGY GRANTS. Granty mají za cíl podpořit skupinu 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu. Konec lhůty je 8.11.2022.

8. 8. 2022

ERC ADVANCED GRANTS. Granty se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Konec lhůty je 23.5.2023.

8. 8. 2022

ERC CONSOLIDATOR GRANTS. Podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Konec lhůty je 2.2.2023.

8. 8. 2022

ERC STARTING GRANTS. Podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Konec lhůty je 25.10.2022.

22. 7. 2022

TA ČR: Prostředí pro život 6. VS. TA ČR vyhlásila ve spolupráci s MŽP 6. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život v podprogramech 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) a 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí). Konec lhůty je 14.9.2022.

21. 7. 2022

CELSA Research Fund. Výzkumný fond CELSA financuje výzkumné projekty spolupráce nejméně dvou partnerů CELSA, z nichž jeden musí být KU Leuven, s cílem navázání spolupráce pro budoucí žádosti v rámci programu Horizont Evropa nebo jiného evropského fondu. Konec lhůty je 15.12.2022.

20. 6. 2022

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

20. 6. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

15. 6. 2022

Život projektu - seminář pro řešitele projektů. Prezentace ze semináře konaného 17.5.2022 na FSv.

7. 4. 2022

European Year of Youth 2022. V rámci Evropského roku mládeže GŘ pro výzkum a inovace dne 1.4.2022 zahájilo novou iniciativu: HORIZON EUROPE vyzývá MLÁDEŽ 2022. Termín uzávěrky je 14.12.2022.

29. 3. 2022

Stipendia Fulbrightova programu. Nový cyklus stipendií Fulbrightovy komise.

11. 3. 2022

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2023.

25. 2. 2022

Podpora přípravy prestižních projektů.

25. 10. 2021

Horizont Evropa. V rámci programu Horizont Evropa byly otevřeny další výzvy.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.