Vedení Fakulty stavební ČVUT v Praze

 

Děkan FSv:

Proděkani FSv:

Tajemník FSv:

 


 

Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost:

 • doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
  1. a 2. ročník bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství"
  bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce pozemních staveb"
  bakalářský a magisterský studijní obor "Building Structures"
  bakalářský studijní obor "Požární bezpečnost staveb"
  magisterský studijní program "Integrální bezpečnost staveb"
  magisterský studijní obor "Materiálové inženýrství"
  magisterský studijní program "Budovy a prostředí"
  magisterský studijní program "Inteligentní budovy"

 • RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
  1. a 2. ročník bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství"

 • doc. Dr. Ing. Jan Pruška
  bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce a dopravní stavby"

 • doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
  bakalářský studijní program "Stavitelství"
  bakalářský studijní program "Management a ekonomika ve stavebnictví"
  bakalářský studijní obor "Management a ekonomika ve stavebnictví"
  bakalářský a magisterský studijní obor "Příprava, realizace a provoz staveb"
  magisterský studijní obor "Projektový management a inženýring"
  magisterský studijní obor "Stavební management"

 • Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
  bakalářský a magisterský studijní obor "Inženýrství životního prostředí"
  bakalářský a magisterský studijní obor "Vodní hospodářství a vodní stavby"

 • prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost řídí
  bakalářský a magisterský studijní program "Architektura a stavitelství"

 • prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
  bakalářský a magisterský studijní program "Geodézie a kartografie"

 • Ing. Jan Kočí, Ph.D.
  studium v zahraničí