Water and Environmental Engineering, spec. Water Management -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A260028 -- Water and Environmental Engineering (N36WE)
  • Kód studijního plánu: NW20200003
  • Studijní obor nebo specializace: Water Management (36T0WEWM )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 120

Informace: valid from 2020/21

Povinné předměty
sem. Water and Environmental Engineering, 1st semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Hydraulics - Advanced Course 141HACE  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )
1Hydrology 141HYLE  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )
1Water Quality 144WAQE  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )
Water and Environmental Engineering, 2nd semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Reservoirs Design and Management 142RDME  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )rozvrh
2Ground Water Hydraulics and Modelling 143GWHM  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
Water and Environmental Engineering, 3rd semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Risk Analysis 142RIAE  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )
3track based Project 141PJTB  ( Z )6kred. ( 0+4 )
Water and Environmental Engineering, 4th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Series of Water and Environment Invited Lectures 141WEIL  ( Z )2kred. ( 2+0 )rozvrh
splnit 8 předmětů a získat 44 kreditů
Předměty specializace
sem. Water and Environmental Engineering, specialization Water Management kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Water Resources Management and Watershed Modelling 143WRME  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )
2Urban Drainage 144URDR  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
3Drinking Water Engineering 144DWE  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )
3Water and Waste Water Treatment 144WWWT  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )rozvrh
splnit 4 předměty a získat 24 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Water and Environmental Engineering, facultative subjects kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Probability and Statistics 101MPSE  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )
1Fluvial Processes and Stream Morphology 141FPSM  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )
2River Engineering and Flood Protection 141REFP  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )rozvrh
2Inland Waterways and Weir Structures 142IWWS  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )rozvrh
2Environmental Monitoring and Data Assimilation Methods 143EMAM  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
2Vadose Zone Hydrology 143VZHE  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
3Dam Engineering - Design and Operation 142DEE  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )
3Hydropower and Numerical Modelling 142HNME  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )
3Subsurface Contamination & Remediation Technologies 143SCRT  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )
3Sustainable Landscape and Water Management 143SLWM  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )
splnit minimálně 4 předměty a získat 24 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Water and Environmental Engineering, master thesis kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Master Thesis 141DIPM  ( Z )28kred. ( 0+12 )rozvrh
4Master Thesis 142DIPM  ( Z )28kred. ( 0+12 )rozvrh
4Master Thesis 143DIPM  ( Z )28kred. ( 0+12 )rozvrh
4Master Thesis 144DIPM  ( Z )28kred. ( 0+12 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 28 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr