Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Pozvánka na seminář: Hodnocení stavu broumovské skupiny barokních kostelů. Koná se ve čtvrtek 6.10.2022 od 14:00 hodin v C-223

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Pomoc Ukrajině. FSv nabízí podporu a pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům fakulty.

Aktuálně

ZÁPISY DOKTORSKÉHO STUDIA NA ROK 2022/2023

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 3. 2023

Aktuálně

Úřední hodiny DS: pondělí - čtvrtek (10.00 - 11.00 hod.)

29. 9. 2022

Srdcem stavaři - Cena Josepha Fouriera pro Marka Tyburce. Ing. Marek Tyburec, Ph.D. získal v této soutěži speciální cenu poroty. Tématem jeho výzkumu na Katedře mechaniky byla modulárně-topologická optimalizace v oblasti materiálového inženýrství.

20. 9. 2022

Pomozte Ústřední knihovně ČVUT a vyplňte dotazník! ÚK ČVUT se obrací na své uživatele s prosbou o vyplnění dotazníku, aby sebrané informace mohla využít pro zhodnocení současných služeb, zmapování potřeb uživatelů a následné nastavení služeb nových i stávajících. Termín je do 15.10.2022.

20. 9. 2022

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlásila již 25. ročník Ceny Wernera von Siemense. Uzavírka přihlášek je 30. listopadu 2022.

6. 9. 2022

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

6. 9. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

5. 9. 2022

Katedra jazyků nabízí dva dvousemestrální kurzy. UNIcert II. – přípravný kurz a UNIcert III. – pokročilý přípravný kurz.

8. 8. 2022

ERC CONSOLIDATOR GRANTS. Podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Konec lhůty je 2.2.2023.

8. 8. 2022

ERC STARTING GRANTS. Podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Konec lhůty je 25.10.2022.

28. 7. 2022

Nabídka DBU 2022: Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 5 let od ukončení vysokoškolského studia. Termín pro podávání přihlášek je: 5.9. a 5.3.

7. 7. 2022

FSv vyhlašuje 15. ročník fotografické soutěže: Tvýma očima. Letošní témata jsou: Všude se žije a Léto. Příjem snímků je od 1.7.2022 do 20.11.2022. Vyhlášení výsledků bude 21.12.2022.

19. 4. 2022

Metodický pokyn proděkana pro VaV č. 1/2022 k průběhu obhajob disertačních prací.

7. 4. 2022

European Year of Youth 2022. V rámci Evropského roku mládeže GŘ pro výzkum a inovace dne 1.4.2022 zahájilo novou iniciativu: HORIZON EUROPE vyzývá MLÁDEŽ 2022. Termín uzávěrky je 14.12.2022.

29. 3. 2022

Stipendia Fulbrightova programu. Nový cyklus stipendií Fulbrightovy komise.

11. 3. 2022

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2023.

17. 1. 2022

Rozvrh FIT Klubu VSK ČVUT Praha platný od 17.1.2022.

15. 1. 2021

ČSN a ISO normy online. Nyní dostupné pro všechny studenty a zaměstnance FSv.

3. 5. 2019

Píšeš závěrečnou práci? Hledáš zdroje k psaní? ÚK ČVUT ti pomůže! Rady a tipy, co dělat, když píšete závěrečnou práci.

16. 1. 2018

Provozní řád výukového střediska v Mariánské a v Telči.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.