Výzkum

Časté dotazy týkající se doktorského studia

 

Přijímací řízení:

 • Může uchazeč o DS zaslat přihlášku poštou?
  Ne, přihlášku by měl každý uchazeč přinést osobně na oddělení doktorské studia (pí. Kabilkové) s podpisem školitele a vedoucího školícího pracoviště.

 

Individuální studijní plán (dále ISP):

 • Kolik předmětů je nutné dát do plánu ISP?
  V plánu ISP musí být 6 povinných odborných předmětů (role povinné předměty), anglický jazyk (role povinné jazyky). Ostatní předměty jsou volitelné (role volitelné předměty).
 • V které chvíli je ISP závazný?
  ISP je platný od chvíle schválení v KOSu školitelem, vedoucím školícího pracoviště a předsedou OR.

 

Odborná rozprava (dále ODR):

 • Může si student DS zažádat o výpis předmětů, který je povinnou přílohou přihlášky k ODR, případně jak dlouho trvá vystavení?
  Ano, student DS má možnost si vyzvednout na oddělení doktorského studia (u pí. Kabilkové) výpis předmětů z KOSu, které mu je obratem potvrzeno a předáno.
 • Může student DS podat přihlášku k odborné rozpravě v době, kdy nemá ještě splněny všechny předměty a musí předměty dokončit před konáním odborné rozpravy?
  Ano, student DS může podat přihlášku k odborné rozpravě i v případě, že nemá splněny všechny předměty. Předměty by měl ale dokončit před vykonáním odborné rozpravy.
  Ve chvíli, kdy má splněny všechny povinné předměty i odbornou rozpravu, je nutné mít v KOSu potvrzené uzavření studijního bloku (potvrzení do KOSu lze u zápisu na další akademický rok).

 

Uzavření studijního bloku:

 • Co znamená uzavření studijního bloku?
  Splnění 6 povinných odborných předmětů, anglického jazyka a odborné rozpravy.

 

Státní doktorská zkouška (dále SDZ):

 • Kdy je nutné donést žádost o vykonání SDZ, včetně povinných příloh?
  Než se navrhne komise k SDZ, je nutné podat na oddělení doktorského studia (pí. Kabilkové) žádost o vykonání SDZ.
 • Jak dlouho musí viset oznámení o vykonání SDZ?
  Oznámení o SDZ musí viset 14 dní před samotným vykonáním SDZ.