Informace pro zaměstnance

Aktuálně

Pomoc Ukrajině.
FSv nabízí podporu a pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům fakulty a ČVUT a jejich blízkým.

Aktuálně

Vyhlášení interní soutěže na návrh Pamětní medaile Fakulty stavební ČVUT v Praze. Odevzdání návrhů: 19.- 23.9.2022.

23. 6. 2022

Zápis ze 14. zasedání AS FSv ze dne 22. června 2022.

23. 6. 2022

Usnesení ze 14. zasedání AS FSv ze dne 22. června 2022.

20. 6. 2022

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

20. 6. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

17. 6. 2022

Srdcem stavaři: Santiniho vodní systém v podzemí kláštera Plasy. Na rekonstrukci tohoto Santiniho vodního systému se zaměřil ve svojí diplomové práci Ing. Jakub Řehák.

17. 6. 2022

Solar Decathlon Europe: tým ČVUT se soutěžním objektem úspěšně prošel vstupní kontrolou poroty a nyní soutěží v dílčích disciplínách.

17. 6. 2022

FSv přijme nového kolegu/kolegyni na pracovní pozici – Projektový manažer OP JAK.

17. 6. 2022

FSv přijme nového kolegu/kolegyni na pracovní pozici – Administrátor výsledků vědy a výzkumu transferu technologií.

15. 6. 2022

Jak pracovat s ekonomickými informacemi. Aktualizace souborů.

15. 6. 2022

Život projektu - seminář pro řešitele projektů. Prezentace ze semináře konaného 17.5.2022 na FSv.

15. 6. 2022

MŠMT: ČR - USA. MŠMT vyhlašuje výzvu k podávání návrhů bilaterálních výzkumných projektů ČR – USA LUAUS23. Konec lhůty je 25.7.2022.

14. 6. 2022

ČVUT v Praze patří podle prestižního QS Ranking mezi nejlepších 400 univerzit světa.

14. 6. 2022

Pozvánka na workshop Zažij udržitelnost. Pořádá Rethink architecture ve dnech 14.–18. září 2022. Informace najdete zde.

14. 6. 2022

Pozvánka na 16. ročník Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku. Koná se 15.-19.8.2022 (online), 22.-26.8.2022 (prezenčně).

14. 6. 2022

Pozvánka na vernisáž výstavy: Jura Ryszawy, EXPO Dubai 2020 ... z jiného úhlu. Koná se 21. 6. 2022 od 17:00 v Galerii FSv. Výstava potrvá do 16. 9. 2022.

6. 6. 2022

TA ČR: THÉTA 5. veřejná soutěž. TA ČR vyhlásila dne 1.6.2022 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Konec lhůty je 27.7.2022.

6. 6. 2022

Studenti Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová opět bodovali s návrhy polyfunkčního souboru Paříž - Saint Denis a nově i kampusu Varšava – Praga Poludnie. Blahopřejeme!

3. 6. 2022

Doc. Hana Krejčiříková finalistkou soutěže Významná osobnost v oblasti železniční infrastruktury ČR. Blahopřejeme!

3. 6. 2022

Děkan FSv ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků.

3. 6. 2022

Zápis z 1. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 5. května 2022.

2. 6. 2022

Zápis z 13. zasedání AS FSv ze dne 1. června 2022.

2. 6. 2022

Usnesení z 13. zasedání AS FSv ze dne 1. června 2022.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.