Stavební inženýrství, 1.-2. ročník -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260008 -- Stavební inženýrství (B36SI)
  • Kód studijního plánu: BI202000_04
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 120

Informace: tento studijní plán platí od roku 2020 a pokračuje v 5. až 8. semestru podle jednotlivých specializací

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, varianta I, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstruktivní geometrie 101KG01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Matematika 1 101MA01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
1Stavební hmoty 123SH01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1BIM 126BIM1  ( Z )1 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Stavební mechanika 1 132SM01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Stavební geodézie 154SG01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta I, 2.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematika 2 101MA02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )101MA01
rozvrh
2Fyzika 102FYI  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Společenské vědy a vývoj architektury 105SVAI  ( Z,ZK )5 kred. ( 4+1 )rozvrh
2Chemie 123CHE  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Stavební mechanika 2 132SM02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )132SM01
rozvrh
2Geomechanika 1 135GM01  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta I, 3.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Matematika 3 101MA03  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02
rozvrh
3Pozemní stavby 1I 124PSI1  ( Z )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
3Ekonomika a management 126EKMN  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
3Pružnost a pevnost 132PRPE  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02

132SM02
rozvrh
3Dopravní stavby a územní plánování 136DSUZ  ( Z,ZK )7 kred. ( 5+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Pozemní stavby 2I 124PSI2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )124PSI1 rozvrh
4Stavební mechanika 3 132SM3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132PRPE
rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - beton 133NNKB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )132PRPE rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - ocel 134NNKO  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )132PRPE rozvrh
4Geomechanika 2I 135GM2I  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )135GM01 rozvrh
4Hydraulika 141HYA  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
4Vodohospodářské inž. a životní prostředí 142VIZP  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
splnit 24 předmětů a získat 117 kreditů
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
1Němčina 1 104YCN1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
2Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr