Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství -- studijní plán

Studijní program: N0731A010002 -- Architektura a stavitelství (N35AS) Kód studijního plánu: NA20190001
Studijní obor nebo specializace: () Kreditů studijního plánu celkem: 120
Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20


Povinné předměty
sem.
Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
124HRRB  ( Z,ZK )
7 kred. ( 4+2 )
1
125SYB  ( ZK )
4 kred. ( 4+0 )
Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
2
105ESSO  ( Z )
3 kred. ( 2+1 )
2
127UVI  ( ZK )
5 kred. ( 4+0 )
2
129SAR  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
3
127KAZP  ( Z,ZK )
5 kred. ( 3+2 )
3
129UPP  ( Z,ZK )
4 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 33 kreditů
Předměty zaměření
sem.
zaměření Architektura a stavitelství, předměty zaměření
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
1
129AMG1  ( KZ )
14 kred. ( 0+12 )
1
129INT  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
2
126MGTA  ( ZK )
3 kred. ( 2+0 )
2
129AAKA  ( KZ )
9 kred. ( 0+7 )
2
133ARST  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
3
129AMG2  ( KZ )
16 kred. ( 0+12 )
3
129DEUM  ( Z,ZK )
5 kred. ( 2+2 )
splnit celkem 57 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem.
Architektura a stavitelství, diplomová práce
kód, zakončení
kredity, rozsah
návaznost
rozvrh
4
129DPM  ( Z )
30 kred. ( 0+24 )
splnit celkem 30 kreditů
Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr