Výzkum

Ochrana výsledků VaV

 

Tento postup platí od 1. ledna 2020 v návaznosti na Příkaz rektora č. 20/2020 (viz ott.cvut.cz) a je detailně řešen v aktuální Metodice pro ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií FSv.

Pro podávání Oznámení o vzniku duševního vlastnictví (dále Oznámení) jsme pro vás vybrali několik základních kroků:

(platí do ukončení pilotního provozu nové metodiky)

 1. Připravte ohodnocení marketingového potenciálu výsledku.
 2. Připravte ohodnocení Technology readiness level (TRL) výsledku. Vkládá se do předlohy Oznámení pod bodem č. 7.
 3. Stáhněte si z EZOPu předlohu Oznámení (v sekci Vložit / Oznámení o vzniku duševního vlastnictví).
 4. Vyplňte předlohu.
 5. Založte v EZOPu nový záznam Oznámení. Pokud jsou spolupůvodci řešení bez právního vztahu k ČVUT, je nutné doložit souhlas všech spolupůvodců s podíly na výsledku, např. formou Spolumajitelské smlouvy (vzor k dispozici zde). Dokument je třeba vložit jako přílohu žádosti (záložka Přiložené soubory). Vyplněnou předlohu vložte do systému.
 6. Vyčkejte na potvrzení Odboru pro transfer technologií (OTT) o úplnosti podání. Od data potvrzení začíná běžet zákonná lhůta v trvání 3 měsíců na uplatnění výsledku do správy ČVUT.
 7. Po potvrzení přijde také notifikace vedoucímu pracoviště.
 8. Pokud vedoucí pracoviště doporučí uplatnění práva k výsledku, zavazuje se tím k uhrazení nákladů spojených s ochranou duševního vlastnictví.
  1. Pracoviště tím také získá právo na podíl na výnosech z komercionalizace výsledku.
  2. Oznámení v EZOPu je pak automaticky doručeno přes OTT k děkanovi fakulty a následně rektorovi k podpisu.
  3. Rozhodnutí o uplatnění práva k výsledku je pak automaticky v EZOPu doručeno k původcům.
  Pokud vedoucí pracoviště do dvou týdnů nedoporučí / nerozhodne o uplatnění práva k výsledku, dostane notifikaci děkan fakulty.
 9. Pokud děkan doporučí uplatnění práva k výsledku, zavazuje se tím k uhrazení nákladů spojených s ochranou duševního vlastnictví.
  1. Fakulta tím také získá právo na podíl na výnosech z komercionalizace výsledku.
  2. Oznámení v EZOPu je pak automaticky doručeno přes OTT k rektorovi k podpisu.
  3. Rozhodnutí o uplatnění výsledku je pak automaticky v EZOPu doručeno původcům.
  Pokud děkan do dvou týdnů nedoporučí / nerozhodne o uplatnění práva k výsledku, dostane notifikaci rektor.
 10. Pokud rektor doporučí uplatnění práva k výsledku, zavazuje se tím k uhrazení nákladů spojených s ochranou duševního vlastnictví. Rozhodnutí o uplatnění je pak automaticky v EZOPu doručeno původcům.
  Pokud rektor nerozhodne o uplatnění práva k výsledku, přechází duševní vlastnictví k výsledku původcům.
 11. Maximální doba k převzetí výsledku do správy ČVUT jsou 3 měsíce, a to od převzetí Oznámení OTT Po uplynutí této doby přechází právo na duševní vlastnictví na původce.