Předměty vypisované v akademickém roce 2022/23

Studijní program N0732A260031 Integrální bezpečnost staveb (N36IQ) --- akademický rok 2022/23
1 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pgm
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
IQ
1
124MDPV
3
3
6
Z,ZK
Modelování dynamiky požáru a evakuace
IQ
1
124PRPO
2
0
2
ZK
Právo a požární ochrana
IQ
1
124SPP
4
2
7
Z,ZK
Specifické požární provozy
IQ
1
132MPV
3
2
6
Z,ZK
Modelování konstrukcí při požáru a výbuchu
IQ
1
134NKPZ
5
2
9
Z,ZK
Nosné konstrukce za požáru
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

celkem hodin: 26
celkem kreditů: 30

2 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pgm
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
IQ
2
124SEM
0
6
6
KZ
Seminární práce
IQ
2
124PRO
0
4
5
KZ
Projekt
IQ
2
125TZP
3
2
6
Z,ZK
Technická zařízení za požáru
IQ
2
126MRIP
4
2
7
Z,ZK
Management rizik, investování a pojišťování
IQ
2
144HZIP
2
1
4
Z,ZK
Havárie a životní prostředí
IQ
2
@@
2
povinně volitelné předměty
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@@ -- zapisují se předměty ze skupiny povinně volitelných předmětů pro program IQ

celkem hodin: 24
celkem kreditů: 30

3 . semestr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pgm
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
IQ
3
xxxDPM
0
24
30
Z
Diplomová práce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxxDPM -- výběr dle katedry: 124, 125, 133, 134

celkem hodin: 24
celkem kreditů: 30program Integrální bezpečnost staveb, povinně volitelný předmět

pgm
sem.
kód
před.
cvič.
kred.
zak.
návaznost
název
IQ
2
126YEKP
1
1
2
Z,ZK
Ekonomika podnikání
IQ
2
134YNSK
1
1
2
Z,ZK
Navrhování skleněných konstrukcí
IQ
2
144YLHN
1
1
2
Z,ZK
Likvidace havárií nebezpečných látek