Komise AS FSv a jejich členové - funkční období 2023 - 2025

Legislativní komise

Předseda:
Polák, Michal, prof. Ing., CSc.
Členové:
Bittnar, Zdeněk, prof. Ing., DrSc.
Blovská, Veronika, Bc.
Kučera, Patrik, Ing. arch.
Pazderka, Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Polák, Michal, prof. Ing., CSc.
Šejna, Jakub, Ing.
Vašková, Jitka, doc. Ing., CSc.

Ekonomická komise

Předseda:
Cajthaml, Jiří, prof. Ing., Ph.D.
Členové:
Bittnar, Zdeněk, prof. Ing., DrSc.
Blovská, Veronika, Bc.
Braunová, Hana, Ing. Bc.
Cajthaml, Jiří, prof. Ing., Ph.D.
Chalupa, Michal, Ing.
Černá, Anna Marie, Ing. arch.
Dejmek, Tomáš, Ing.
Hromada, Eduard, doc. Ing., Ph.D.
Jandera, Michal, prof. Ing., Ph.D.
Jíra, Aleš, doc. Ing., Ph.D.
Kašpar, Jan, Ing. arch., Ph.D.
Kočí, Jan, Ing., Ph.D.
Kučera, Patrik, Ing. arch.
Lakomá, Hana, Mgr., Ph.D.
Litoš, Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Mildner, Martin, Ing. Bc.
Pazderka, Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Pruška, Jan, doc. Dr. Ing.
Schwarz, Martin
Vejmelková, Eva, prof. Ing., Ph.D.
Wald, František, prof. Ing., CSc.

Pedagogická komise

Předseda:
Jíra, Aleš, doc. Ing., Ph.D.
Členové:
Ammerová, Nicole
Bittnar, Zdeněk, prof. Ing., DrSc.
Braunová, Hana, Ing. Bc.
Cajthaml, Jiří, prof. Ing., Ph.D.
Černá, Anna Marie, Ing. arch.
Dočkal, Martin, Ing., Ph.D.
Hes, David, Bc.
Hromada, Eduard, doc. Ing., Ph.D.
Jandera, Michal, prof. Ing., Ph.D.
Jíra, Aleš, doc. Ing., Ph.D.
Kašpar, Jan, Ing. arch., Ph.D.
Lakomá, Hana, Mgr., Ph.D.
Mildner, Martin, Ing. Bc.
Pavlíková, Milena, prof. Ing., Ph.D.
Pazderka, Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Pruška, Jan, doc. Dr. Ing.
Váňa, Ondřej, Bc.
Vašková, Jitka, doc. Ing., CSc.
Vejmelková, Eva, prof. Ing., Ph.D.

Technická komise

Předseda:
Litoš, Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Členové:
Bittnar, Zdeněk, prof. Ing., DrSc.
Braunová, Hana, Ing. Bc.
Chalupa, Michal, Ing.
Černá, Anna Marie, Ing. arch.
Dejmek, Tomáš, Ing.
Dočkal, Martin, Ing., Ph.D.
Hes, David, Bc.
Jíra, Aleš, doc. Ing., Ph.D.
Kašpar, Jan, Ing. arch., Ph.D.
Kočí, Jan, Ing., Ph.D.
Kovandová, Jana
Litoš, Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Pazderka, Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Polák, Michal, prof. Ing., CSc.
Schwarz, Martin
Šejna, Jakub, Ing.
Váňa, Ondřej, Bc.