Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek -- studijní plán

  • Studijní program: N0731A010002 -- Architektura a stavitelství (N35AS)
  • Kód studijního plánu: NA20190003
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 120

Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20

Povinné předměty
sem. Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Historické konstrukce a rekonstrukce budov 124HRRB  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )
1Systémy budov 125SYB  ( ZK )4 kred. ( 4+0 )
Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Estetika a sociologie 105ESSO  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Urbanismus a veřejná infrastruktura 127UVI  ( ZK )5 kred. ( 4+0 )rozvrh
2Současná architektura 129SAR  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Krajinářská architektura a životní prostředí 127KAZP  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+2 )
3Úvod do profesní praxe 129UPP  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
splnit 7 předmětů a získat 33 kreditů
Předměty zaměření
sem. zaměření Ochrana a obnova památek, předměty zaměření kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Ateliér tvorby - magisterský 1 129AMG1  ( KZ )14 kred. ( 0+12 )
1Památková péče v architektuře 129PAPE  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )
2Poruchy a sanace historických budov 124PSHB  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Atelier architektonicko-konstrukční 129AAKA  ( KZ )9 kred. ( 0+7 )rozvrh
2Tradiční stavební technologie a profese 129TSTP  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )rozvrh
3Ateliér tvorby - magisterský 2 129AMG2  ( KZ )16 kred. ( 0+12 )
3Dějiny umění 129DEUM  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
splnit 7 předmětů a získat 57 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Architektura a stavitelství, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Diplomová práce 129DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr