Integrální bezpečnost staveb -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A260031 -- Integrální bezpečnost staveb (N36IQ)
  • Kód studijního plánu: NQ2020
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21

Povinné předměty
sem. program Integrální bezpečnost staveb, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Modelování dynamiky požáru a evakuace 124MDPV  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+3 )
1Právo a požární ochrana 124PRPO  ( ZK )2 kred. ( 2+0 )
1Specifické požární provozy 124SPP  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )
1Modelování konstrukcí při požáru a výbuchu 132MPV  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
1Nosné konstrukce za požáru 134NKPZ  ( Z,ZK )9 kred. ( 5+2 )
program Integrální bezpečnost staveb. 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Seminární práce 124SEM  ( KZ )6 kred. ( 0+6 )rozvrh
2Projekt 124PRO  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
2Technická zařízení za požáru 125TZP  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
2Management rizik, investování a pojišťování 126MRIP  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
2Havárie a životní prostředí 144HZIP  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
splnit 10 předmětů a získat 58 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. program Integrální bezpečnost staveb, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 124DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 125DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 133DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 134DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. program Integrální bezpečnost staveb, povinně volitelný předmět kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Pokročilé modelování požáru a evakuace 124YMPE  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )124MDPV rozvrh
2Ekonomika podnikání 126YEKP  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Navrhování skleněných konstrukcí 134YNSK  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Likvidace havárií nebezpečných látek 144YLHN  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr