Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A26SIVS -- Stavební inženýrství - Vodní hospodářství a vodní stavby (N36VS)
  • Kód studijního plánu: NV2023
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Aplikovaná hydrologie 141APHD  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Hydraulika 3 141HY3V  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Vodohospodářské soustavy 142VHSO  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+2 )
1Hydraulika podzemní vody 143HPVO  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Provoz vodních děl 142PRVD  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+2 )rozvrh
2Čistota vody 144CIV  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Odvodnění urbanizovaných povodí 144OUP  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Modelování vodohospodářských systémů obcí 144MVSO  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
splnit 8 předmětů a získat 40 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 141DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 142DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 143DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 144DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Techniky modelování v hydraulice a hydrologii 141YTHH  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
1Geotechnické problémy vodních staveb 142YGPV  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )
1Ochrana a organizace povodí 143YOPO  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Městské inženýrství a balneo 144YMIB  ( ZK )5 kred. ( 4+0 )rozvrh
Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Říční inženýrství a morfologie 141YRIM  ( ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Ocelové konstrukce v hydrotechnice a hydroenergetice 142OKHH  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )
2Transportní procesy 143YTPR  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Procesy úpravy a čištění vod 144PUCV  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
splnit 4 předměty a získat 20 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr