Management a ekonomika ve stavebnictví -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260011 -- Management a ekonomika ve stavebnictví (B36ME)
  • Kód studijního plánu: BE2023
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstruktivní geometrie 101KG01  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
1Development, oceňování majetku a realitní trh 126DOMT  ( Z,ZK )5kred. ( 4+1 )rozvrh
1Matematika 1 101MA1E  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
1Chemie 123CHE  ( Z,ZK )4kred. ( 3+1 )rozvrh
1Stavební mechanika 1132SME1  ( Z,ZK )6kred. ( 2+2 )rozvrh
1Geomechanika 1 135GM01  ( Z )3kred. ( 2+1 )rozvrh
Management a ekonomika ve stavebnictví, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematika 2 101MA2E  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )101MA1E rozvrh
2Fyzika 102FYI  ( Z,ZK )4kred. ( 3+1 )rozvrh
2Stavební hmoty 123SH01  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
2BIM 126BIM1  ( Z )1kred. ( 1+1 )rozvrh
2Stavební mechanika 2 132SME2  ( Z,ZK )6kred. ( 2+2 )132SME1
2Stavební geodézie 154SG01  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Matematika 3 101MA3E  ( Z,ZK )6kred. ( 2+2 )101MA2E rozvrh
3Pozemní stavby 1124PS1E  ( Z )4kred. ( 2+2 )rozvrh
3Pružnost a pevnost 132PRE  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )101MA2E
132SME2
rozvrh
3Geomechanika 2I 135GM2I  ( Z,ZK )5kred. ( 2+1 )135GM01 rozvrh
3Hydraulika 141HYA  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
3Vodohospodářské inž. a životní prostředí 142VIZP  ( Z,ZK )4kred. ( 3+1 )rozvrh
Management a ekonomika ve stavebnictví, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Pozemní stavby 2 124PS2E  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )124PS1E
4Ekonomika a management 126EKMN  ( Z,ZK )7kred. ( 4+2 )rozvrh
4Stavební mechanika 3 132SME3  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )132PRE
4Navrhování nosných konstrukcí - beton 133NNKB  ( Z,ZK )4kred. ( 2+1 )132PRPE rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - ocel 134NNKO  ( Z,ZK )3kred. ( 2+1 )132PRPE rozvrh
4Dopravní stavby a územní plánování 136DSUZ  ( Z,ZK )7kred. ( 5+1 )rozvrh
splnit 24 předmětů a získat 117 kreditů
Povinné předměty
sem. Management a ekonomika ve stavebnictví, 5. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Technologie staveb E 122TSEK  ( Z,ZK )6kred. ( 4+2 )rozvrh
5Ekonomická statistika 126EKST  ( Z,ZK )4kred. ( 1+2 )rozvrh
5Oceňování staveb 1 126OCS1  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
5Řízení stavebních projektů 126RSPR  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
5Správa a řízení provozu budov 126SRPB  ( Z,ZK )4kred. ( 1+2 )rozvrh
5Stavební legislativa 126SLEG  ( Z )2kred. ( 2+0 )rozvrh
5Zakládání staveb E 135ZSE  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )rozvrh
Management a ekonomika ve stavebnictví, 6. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Kompletační konstrukce E 124KKT  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )124PS2E
6Informační management staveb (BIM) 126IMAB  ( Z,ZK )5kred. ( 1+3 )
6Oceňování staveb 2 126OCS2  ( Z,ZK )7kred. ( 2+4 )126OCS1
6Marketing ve stavebnictví - projekt 126PJMS  ( KZ )3kred. ( 0+2 )
6Software pro praxi 126SWPX  ( Z )2kred. ( 0+2 )
6Veřejné stavební investice 126VEIN  ( Z,ZK )3kred. ( 2+1 )
6Betonové a zděné konstrukce E 133BZE  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )133NNKB
Management a ekonomika ve stavebnictví, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Projekt KPS E 124PE1  ( KZ )4kred. ( 0+4 )124KKT rozvrh
7Technická zařízení budov E125TBUE  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
7Daně a účetnictví126DUCE  ( Z,ZK )4kred. ( 2+1 )rozvrh
7Projekt z oceňování staveb 126PJOC  ( KZ )4kred. ( 0+4 )126OCS2 rozvrh
7Příprava a řízení staveb 126PRS  ( Z,ZK )5kred. ( 2+3 )rozvrh
7Řízení stavebního procesu126RPRO  ( Z,ZK )3kred. ( 1+1 )rozvrh
7Ocelové a dřevěné konstrukce 134ODKM  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )134NNKO rozvrh
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0kred. ( 0+6 )
Management a ekonomika ve stavebnictví, 8. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Financování, investování, kontrakty 126FINK  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )
8Oceňování inženýrských staveb 126OINS  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )126OCS2
8Projekt z přípravy a řízení staveb 126PJRS  ( KZ )5kred. ( 0+4 )126PJOC
126PRS
splnit 25 předmětů a získat 104 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Individuální podnikání 126YIPD  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )
8Software pro oceňování stavební produkce 126YSWO  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )126PJOC
8Teorie rozhodování 126YTRO  ( Z,ZK )2kred. ( 1+1 )
8Základy inovačního podnikání N 126ZIPN  ( Z,ZK )2kred. ( 1+1 )
8Personalistika 126YPER  ( Z,ZK )2kred. ( 1+1 )rozvrh
8Management in Construction Company 126MCC  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity
Povinné předměty
sem. Management a ekonomika ve stavebnictví, bakalářská práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bakalářská práce 126BAPE  ( Z )12kred. ( 0+10 )124PE1
126PRS
rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1kred. ( 0+2 )rozvrh
1Němčina 1 104YCN1  ( Z )1kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
2Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr