Stavební inženýrství - řízení projektů -- studijní plán

  • Studijní program: N0788A260003 -- Stavební inženýrství - řízení projektů (N36EP)
  • Kód studijního plánu: NP2023
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Inženýring 126INZG  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Oceňování staveb 1 126OCS1  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Projektový management 1 126PM1  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )rozvrh
1Management stavební firmy P 126MSFP  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+2 )rozvrh
1Stavební legislativa 126SLEG  ( Z )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
1Příprava a řízení staveb 126PRRS  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
Stavební inženýrství - řízení projektů, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2BIM - informační modelování 126BIMP  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+3 )
2Oceňování staveb 2 126OS2P  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Projektový management 2 126PM2  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )126PM1
2Facility management 126FAMG  ( Z,ZK )4 kred. ( 1+3 )
2Diplomový seminář 126DSP  ( KZ )4 kred. ( 0+3 )
Stavební inženýrství - řízení projektů, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 126DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 12 předmětů a získat 82 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství - řízení projektů, PV předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Construction Contracting 126YCOC  ( Z,ZK )2 kred. ( 2+0 )
2Energetický management budov 126YEMB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Management in Construction Company 126YMCP  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Oceňování inženýrských staveb 126YOIS  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )
2Individuální podnikání 126ZINP  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Metody manažerského rozhodování 126YMMR  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )
2Veřejné stavební investice 126YVEI  ( Z,ZK )2 kred. ( 2+0 )
2Informační management staveb (BIM) 126IMBP  ( Z,ZK )4 kred. ( 1+3 )
2Marketing ve stavebnictví - projekt P 126YPMP  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )
2Základy inovačního podnikání N 126ZIPN  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )
2Personalistika 126YPER  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2BIM ve veřejných investicích 126YBVP  ( ZK )2 kred. ( 2+0 )
splnit minimálně 2 předměty a získat 8 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr