Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A260036 -- Budovy a prostředí (N36BP)
  • Kód studijního plánu: NB20230001
  • Studijní obor nebo specializace: Technická zařízení budov (36T0BPTZ )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Aplikovaná matematika 101APM  ( Z,ZK )3 kred. ( 1+1 )
1Termomechanika 102FYZB  ( Z )2 kred. ( 2+0 )
1Stavební fyzika 2 124SF2B  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
1Systémy budov 125SYB  ( ZK )4 kred. ( 4+0 )
1Vytápění, větrání a klimatizace budov 125VVKB  ( ZK )4 kred. ( 4+0 )
splnit 5 předmětů a získat 17 kreditů
Předměty specializace
sem. Technická zařízení budov, předměty specializace, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Zdravotně-technická zařízení budov 125ZTZB  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )
1Seminář zásobování teplem a chladem 125SZTC  ( Z )2 kred. ( 0+2 )
1Seminář k větrání a klimatizaci budov 125SVKB  ( Z )2 kred. ( 0+2 )
1Specializovaný projekt 1 125SPB1  ( KZ )4 kred. ( 0+3 )
splnit 4 předměty a získat 11 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Technická zařízení budov, PV předměty, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Aplikovaná termomechanika 125YATM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Prostorové navrhování systémů TZB 125YPNT  ( Z )2 kred. ( 0+2 )
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity
Povinné předměty
sem. Budovy a prostředí, společná část, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Integrované navrhování budov 124INB1  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Energetický audit budov 125EABB  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
splnit 2 předměty a získat 6 kreditů
Předměty specializace
sem. Technická zařízení budov, předměty specializace, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Vnitřní prostředí budov 125VPTZ  ( KZ )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
2Technologická zařízení budov 125TCHB  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )rozvrh
2Modelování budov a systémů TZB 125MBTZ  ( KZ )3 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Laboratoře TZB 125LTZB  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Chlazení 125CHLA  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )rozvrh
2Obnovitelné zdroje energie 125OZE1  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )rozvrh
2Specializovaný projekt 2 125SP2B  ( KZ )4 kred. ( 0+3 )rozvrh
splnit 7 předmětů a získat 20 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Technická zařízení budov, PV předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Aplikovaná ekologie 143APE  ( Z )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
2Umělé osvětlení budov 125YUOB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Elektrotechnika, měření a regulace 125YEMR  ( Z )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
2Odběrní plynová zařízení 125YOPZ  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
splnit minimálně 2 předměty a získat 4 kredity
Povinné předměty
sem. Technická zařízení budov, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 125DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr