Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A260036 -- Budovy a prostředí (N36BP)
  • Kód studijního plánu: NB20230002
  • Studijní obor nebo specializace: Stavební fyzika (36T0BPSF )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Aplikovaná matematika 101APM  ( Z,ZK )3kred. ( 1+1 )rozvrh
1Termomechanika 102FYZB  ( Z )2kred. ( 2+0 )rozvrh
1Stavební fyzika 2 124SF2B  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )rozvrh
1Systémy budov 125SYB  ( ZK )4kred. ( 4+0 )rozvrh
1Vytápění, větrání a klimatizace budov 125VVKB  ( ZK )4kred. ( 4+0 )rozvrh
splnit 5 předmětů a získat 17 kreditů
Předměty specializace
sem. Stavební fyzika, předměty specializace, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Materiál a konstrukce 124MAKO  ( KZ )3kred. ( 1+2 )rozvrh
1Měření tepelně-technických veličin 124MTTV  ( Z )3kred. ( 1+1 )rozvrh
1Stavební detail 124SDET  ( KZ )3kred. ( 0+2 )rozvrh
1Specializovaný projekt 1 124SPB1  ( KZ )4kred. ( 0+3 )rozvrh
splnit 4 předměty a získat 13 kreditů
Povinné předměty
sem. Budovy a prostředí, společná část, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Integrované navrhování budov 124INB1  ( Z,ZK )3kred. ( 2+1 )
2Energetický audit budov 125EABB  ( Z,ZK )3kred. ( 2+1 )
splnit 2 předměty a získat 6 kreditů
Předměty specializace
sem. Stavební fyzika, předměty specializace, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Akustika budov 124AKUB  ( Z,ZK )4kred. ( 1+2 )
2Denní osvětlení budov 124DOSB  ( Z,ZK )4kred. ( 1+2 )
2Měření akustických veličin 124MAKV  ( Z )2kred. ( 1+1 )
2Měření denního osvětlení 124MDO  ( Z )2kred. ( 1+1 )
2Tepelná ochrana budov 124TEOB  ( Z,ZK )4kred. ( 1+2 )
2Specializovaný projekt 2 124SP2B  ( KZ )4kred. ( 0+3 )
splnit 6 předmětů a získat 20 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební fyzika, PV předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematické modelování ve stavební fyzice 124YMMF  ( Z )2kred. ( 1+1 )
2Umělé osvětlení budov 125YUOB  ( Z )2kred. ( 1+1 )
2Aplikovaná ekologie 143APE  ( Z )2kred. ( 2+0 )
2Přírodní a recyklované stavební materiály 124YPRM  ( Z )2kred. ( 1+1 )
2Obnovitelné zdroje energie 125YOZE  ( Z )2kred. ( 2+0 )
splnit minimálně 2 předměty a získat 4 kredity
Povinné předměty
sem. Stavební fyzika, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 124DPM  ( Z )30kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr